In Nederland hebben we allerlei trainingsmogelijkheden en ‘tussenjaren’ voor jonge christenen. Ik heb dat ooit zelf ook gedaan, aan de Evangelische Hogeschool en ik weet hoe waardevol dat kan zijn. Nu las ik dat er in Israel ook een dergelijke mogelijkheid is voor jonge gelovigen.

De organisatie Lech L’cha organiseert studiekampen voor jonge Israëlische gelovigen. De uitdrukking Lech L’cha betekent: ‘Trek verder, ga uit’, woorden die God ooit sprak tot Abraham toen hij zijn huis moest verlaten (Genesis 12:1). Het is een discipelschapsprogramma voor jonge Israëlische gelovigen, vanaf 18 jaar.
Dit trainingsprogramma duurt drie maanden en wordt jaarlijks twee keer gehouden. Het is bedoeld om de deelnemers ‘te leren wandelen met de Heere Jezus, Yeshua, in hun dagelijkse leven’.
Lech L’cha behoort niet tot een bepaalde Messiasbelijdende gemeente, maar het is een onafhankelijke organisatie, waarbij mensen, voorgangers, van diverse gemeenten bij betrokken zijn.

Gemiddeld is er per trainingstraject ruimte voor ongeveer twaalf deelnemers. Ze krijgen Bijbelstudies van Israëlische voorgangers, waarin Bijbelse thema’s maar ook het leven van elke dag aan de orde komt. Er zijn ook bidstonden, aanbiddingsmomenten en ontspannende activiteiten.

De eerste maand wordt vooral gebruikt om de Bijbelse fundamenten van het geloof aan de orde te stellen, waarbij de jonge gelovigen mogen leren wat het betekent om een volgeling van de Heere Jezus te zijn.
In de tweede maand krijgen ze lessen van voorgangers en Bijbelleraars om diepgaander inzicht in de Bijbel te krijgen. Ook is er aandacht voor zaken als timemanagement, financiën en het ontdekken van je sterke en zwakke kanten. De derde maand wordt gebruikt om het geleerde toe te passen in het dagelijkse leven en in je relatie met God en het beter leren verstaan van Zijn Woord.

Indrukwekkend zijn vaak de getuigenissen die de deelnemers aan het einde van drie studiemaanden geven. Iemand vertelde: ‘In deze maanden is mijn persoonlijke relatie met God echt veranderd. Ik heb geleerd in de praktijk van elke dag meer een getuige van Hem te kunnen zijn.
Iemand anders merkte op: ‘Na deze drie maanden heeft mijn leven een veel solidere basis gekregen. Ik heb veel geleerd dat mij kan helpen om te groeien in het geloof.’

‘Het is verbazingwekkend om te zien dat Yeshua in zo’n korte tijd zoveel kan veranderen in ons leven,’ vulde een ander aan. ‘Er is vrede in mijn hart gekomen over zaken waar ik al zes jaar mee worstelde. God leerde mij dat ik moest leren het los te laten en in Zijn hand te geven. Toen ik dat deed, deed Hij in twee maanden wat mij niet was gelukt in zes jaar.’
Shmuel Salway, die leiding geeft aan het programma van Lech L’cha, merkt op: ‘Het is elke keer weer een vreugde om na drie maanden met ze opgetrokken te zijn ze uit te mogen zenden, in de overtuiging dat ze sterker staan in het geloof en beter toegerust zijn om een licht voor de volken te kunnen zijn, ook voor hun eigen volk.’

Enkele weken geleden is weer een nieuwe groep van start gegaan met negentien deelnemers, wel met inachtneming van de strenge coronaregels die in Israel gelden. ‘In deze crisistijd voelt het als een geestelijke oase in het midden van de woestijn,’ aldus Shmuel Salway. ‘We horen getuigenissen van Gods trouw. Dank u voor uw gebeden voor ons.’ (Bron: Kehila News)


Bronvermelding:
Datum:        20-11-2020
Auteur:        Dirk van Genderen
Website:      https://dirkvangenderen.nl/


 

EN / NL/ עב