Vorige week woensdag gebeurde het dan uiteindelijk: Air Force One landde op Ben Gurion, met aan boord o.a. de Amerikaanse president Joe Biden en minister van buitenlandse zaken Antony Blinken. De rode loper was uitgelegd voor een ontmoeting met de kersverse premier Yair Lapid en president Isaac Herzog.

Tijdens de ceremonie op de luchthaven memoreerde Biden zijn afgelopen negen bezoeken aan Israël. ‘Dit is mijn tiende keer; elke kans om terug te komen in dit land, waar de aloude wortels van het Joodse volk teruggaan tot op bijbelse tijden, is een zegen. Je hoeft niet Joods te zijn om zionist te heten’. Mooie woorden. Daarna werd hij meegetroond naar het Yad Vashem Memorial. Daar legde hij een krans en sprak met overlevenden.

In het gedeelte van deze week wordt ook een belangrijke gast op het rode tapijt ontvangen: de ziener Bileam. Hij is ingehuurd door Balak, de koning van Moab om Israël te komen vervloeken. Deze heeft niet zoveel trek in een directe confrontatie, want het volk heeft de machtige koningen Sichon en Og verslagen. De schrik zit ‘m goed in de benen. Dan maar een list. Kost wel wat, maar dan heb je ook wat. Maar de komst van de ziener had behoorlijk op zich laten wachten.

Bileam, een figuur met verschillende gezichten, was tegengehouden door de God van Israël. Wanneer hij uiteindelijk toch op weg gaat om Balak te ontmoeten, blokkeert de Engel van de Heer Zelf zijn pad. Maar de ziener ziet Hem niet. Zijn ezel wel. Ze wil niet verder. Een tegendraadse ezel, denkt Bileam en ze krijgt klappen, totdat… Ach, we kennen het verhaal (en anders kun je het opnieuw lezen). Uiteindelijk komt hij aan bij de ongeduldige Balak. Hé, hé, nu gaat het gebeuren! Maar als Bileam zijn mond opendoet, spreekt hij de prachtigste zegeningen over Israël uit. Omdat hij blijkbaar niet anders kan…?

Het hele bezoek van Bileam brengt de lezer in verwarring. Wat een prachtige woorden. Is dit echt Gods profeet? Het lijkt zo, totdat we verder lezen (in Numeri en de rest van de Bijbel). De Moabitische buurvrouwen worden opeens alleraardigst en nodigen de mannen uit voor een leuke barbecue met nog wat andere festiviteiten… De afloop is bekend, met een slachting en een plaag onder het volk als resultaat. Drie keer raden wie er achter dit plan zat.

Zo ook sprak Biden namens zijn regering prachtige woorden uit. Ontroerende woorden. Maar de volgende bezoeken op zijn agenda waren het ontmoeten van de Palestijnse leider Abbas en een bezoek aan het Augusta Victoria ziekenhuis in Oost-Jeruzalem. ‘De grond is momenteel niet rijp voor een twee-staten oplossing’, stelde hij. Maar ondertussen werd de financiële steun aan de PA hervat. Dezelfde steun vanwaaruit terroristen die in Israël een aanslag plegen, een toelage ontvangen. Bij het bezoek aan Oost-Jeruzalem waren geen Israëlische officials gewenst, want het werd aangemerkt als ‘privaat bezoek’.
Ondertussen lag het statement van Bidens regering er dik bovenop: Jeruzalem moet verdeeld worden. De tot nu toe mislukte pogingen om een Palestijns consulaat in Jeruzalem te heropenen spreken daarvan. Ondertussen rommelt het enorm in zijn eigen Democratische Partij. Een blok van vier regelrechte anti-Israëlische activistes (Tlaib, Omar, Ocasio-Cortez en Pressley) steunt openlijk de beweging om Israël te boycotten.

De mooie woorden van ‘zionist’ Biden blijven natuurlijk mooie woorden… Ook onze woorden kunnen mooi zijn. Maar alleen onze daden laten zien waar we echt vol van zijn. Een ezel kan het zien. Tja, zelfs een ezel kan Hem zien…

‘Jullie vereren wat je niet kent, wij vereren wat we kennen; de redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt vervuld van Geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen vervuld van Geest en waarheid.’ Johannes 4:22-24

Sybe de Vos

Datum: 16 juli 2022
Auteur: Sybe de Vos
Foto: © Sybe de Vos
Website: http://www.sjoeal.nl
EN / NL/ עב