Na het dieptepunt met het gouden kalf en het vooruitzicht dat God niet langer met Israël zal meetrekken, is Mozes lang in de nabijheid van God geweest. Als hij opnieuw van de berg naar beneden komt, heeft hij twee nieuwe stenen tafels bij zich en zijn gezicht straalt…

Heel Israël, van hoog tot laag, komt alles brengen. Sieraden, allerlei gouden voorwerpen, kleurige stoffen, linnen, geitenhaar, dierenhuiden, zilver, koper edelstenen, hout, teveel om op te noemen. Twee leidinggevende kunstenaars krijgen de heffing overhandigd: Bezaleël (in de schaduw van God) en Aholiab (mijn tent is de Vader). En ieder ‘die wijs van hart’ is, ‘wiens hart hem dringt’ mag meehelpen aan deze enorme klus, daar midden in de wildernis. Want dat wat Mozes in een visioen gezien heeft, moet nu werkelijkheid gaan worden. In het hier en nu…

Het hier en nu van de afgelopen week is voor Nederlanders, Israëliërs en wereldbewoners drastisch gewijzigd of zelfs tot stilstand gekomen. In ons land hebben we al te maken met drastische maatregelen; in Israël is het land al bijna op slot gegaan. Niemand mag het huis meer uit. Sommigen in Israël (zoals Ehud Olmert) vragen zich af of Netanyahu de huidige crisissituatie niet uitbuit om politiek buiten schot te blijven. Velen zijn nog bezorgder over de regeringscrisis dan over de gevolgen van het virus… Gaat het Gantz nog lukken om een (minderheids)regering te vormen, waartoe hij van de president de opdracht kreeg? (Jerusalem Post, The Times of Israel)

Tegelijkertijd wordt Israël er door Iran van beschuldigd de internationale crisis mede te hebben veroorzaakt. En Palestijnse leiders verspreiden bijna dagelijks berichten dat er een connectie bestaat tussen de Deal of the Century en de pandemie. Alsof deze geagendeerd zou zijn… (World Israel News, United with Israel)

En wellicht is er zelfs wel een verband, maar dan niet door mensen bedacht. Als gelovigen weten we dat er een God is die ‘een droom heeft’, die eens werkelijkheid moet worden. Vandaag (zaterdag 21 maart, 13:00 uur, Amsterdam Tijd) wordt er via livestream door christelijke en messiaanse leiders uit Israël, de VS, China en andere landen gezamenlijk gebeden voor de huidige internationale crisis. U kunt er zelfs live aan deelnemen (zie link onderaan).

‘Wanneer mensen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel, kunnen grote dingen bereikt worden’, schreef ik vorig jaar op 1 maart 2019 over hetzelfde bijbelgedeelte. De mogelijkheden om samen te kunnen werken zijn de afgelopen weken nogal wat veranderd. Maar dat Gods droom werkelijkheid gaat worden, staat vast. Boven bidden en denken. Dit is voorlopig mijn laatste column in deze serie. Ik wens alle lezers Gods nabijheid en zegen in deze bijzondere tijd!

In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Ware het anders, Ik zou het u gezegd hebben, want Ik ga heen om u plaats te bereiden. (Johannes 14:2).

Column op basis van Exodus 35:1-40:38 naar de wekelijkse synagogale lezing en de actualiteit. Afbeelding: Een droom wordt werkelijkheid: Sybe de Vos.

Link naar livestream (je dient je eerst te registreren): > livestream

Bronvermelding
Datum:        21-03-2020
Auteur:        Sybe de Vos
Beeld:         Sybe de Vos
Website:     https://www.christelijknieuws.nl/

EN / NL/ עב