Tempelontkenners kunnen de berg bewijsmateriaal waaruit de Joodse connectie met de site blijkt, niet uitwissen.

Onlangs kwam de leider van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, in het nieuws toen hij tijdens een speciale zitting van de VN-commissie, voor de uitoefening van de ‘onvervreemdbare’ rechten van het Palestijnse volk, vertelde dat er geen bewijs is voor een verband tussen de Joden en wat hij de Al-Aqsa moskee noemt – de Tempelberg.

“Ze hebben overal gegraven,” beweerde hij, “en ze konden niets vinden.”

Op de keper beschouwd is dit een absurde bewering. Je kunt je alleen maar afvragen hoe iemand, zelfs een groep die zo bevooroordeeld is als deze VN-commissie, dit werkelijk kan geloven.

Maar waarheidsgetrouwheid is irrelevant. Tempelontkenners zoals Abbas doen zulke uitspraken omdat het hun politieke doel dient: het delegitimeren van Joodse aanspraken op Jeruzalem.

Als ze niet in twijfel worden getrokken, kunnen zelfs monumentale misvattingen als deze twijfel zaaien over de historische realiteit van de eeuwenoude band tussen Joden en de Tempelberg.

De zondag na de verklaring van Abbas gaf de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een  reactie op deze uitspraken. Tijdens een kabinetsvergadering aan de voet van de Tempelberg ter ere van Jeruzalemdag, sprak Netanyahu over koning Salomo, die de Eerste Tempel bouwde, en de Stad van David, het hart van het historische Israël, die 3000 jaar geleden al bestond.

Van Netanyahu kon niet meer dan een korte algemene weerlegging worden verwacht. Toch zijn het de specifieke feiten die de onwaarheden van Abbas en anderen kunnen weerleggen, waardoor de impact van de ontkenning van de joodse Tempel kan worden tenietgedaan.

De Westelijke Muur in de Oude Stad van Jeruzalem is een overblijfsel van de Tempel en wordt soms de heiligste plaats van het Joodse volk genoemd. Dit is een vergissing. Hoewel de Muur een grote heiligheid heeft, is de plek erboven, waar de Tempel stond, de heiligste plek voor Joden.

Aan de voet van het zuidelijke uiteinde van de Muur ligt een wirwar van enorme gebeitelde blokken. Ze maakten deel uit van de Tweede Tempel, verwoest door de Romeinen in 70 n.Chr. Tijdens de opgravingen werden artefacten blootgelegd die direct verband hielden met deze ruïnes, waardoor de blokken geïdentificeerd en gedateerd konden worden.

Onder deze artefacten waren een handvol gravures die geen twijfel lieten bestaan over de oorsprong van de blokken. Eén ervan is een waarschuwing in het Grieks die onzuivere mensen waarschuwt niet verder te gaan dan een bepaald punt. David Mevorach, senior conservator archeologie in het Israël Museum, waar deze specifieke steen wordt tentoongesteld, zei: “Als we het hebben over wat het dichtst bij de Tempel komt … dan was dit het dichtste bij.”

____________________________________________________________________

Bronvermelding:

Datum:
4-6-2023

Auteur:
Arlene Kushner

Beeld:
The Al-Aqsa mosque compound in the Old City of Jerusalem, Jan. 3, 2023. Photo by Jamal Awad/Flash90.

.

EN / NL/ עב