Oud-premier Dries van Agt (CDA) heeft een groot interview gegeven aan De Gelderlander en het AD. In beide kranten zegt hij expliciet geen antisemiet te zijn, hoewel hij dat verwijt in Joodse kring wel vaak krijgt vanwege zijn inzet voor de Palestijnse zaak en het The Rights Forum. Van Agt, die verstoken is van email, internet en geen computer en mobiele telefoon heeft, werd anderhalf jaar geleden getroffen door een hersenbloeding. De 89-jarige activist maakt het naar omstandigheden goed, maar zijn wereld is veel kleiner geworden, zo wordt uit het gesprek duidelijk. “Ik laat die [Palestijnse, red.] zaak nooit los, want het is onrecht ten top.”

Revalidatie
Van Agt, die als premier en CDA-politicus jarenlang pro-Israëlisch was en zich sinds ongeveer vijftien jaar als pro-Palestijns uit, woont momenteel in een ouderencentrum in Nijmegen. Tijdens een lezing in Den Haag, in het voorjaar van 2019, kreeg hij de hersenbloeding en werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis. Er volgde een revalidatietraject. “Mijn herstel is curieus snel en curieus vergaand verlopen maar is niet compleet,” zegt de activist. “Ik heb flinke verliezen moeten incasseren. Ik heb u al verteld over het schrijven, dat moeizaam gaat. Maar ik zie er ook tegenop om een interview zoals dit uit het blote hoofd te doen. Het zelfvertrouwen dat ik voluit had, ben ik verloren. Er is iets stuk gegaan.”

‘Geen antisemiet’
Met de jaren is Van Agt steeds linkser geworden terwijl Nederland alsmaar rechtser geworden is, concludeert de man die van 1977 tot 1982 premier was. “Ik lees nu boeken van Jan Pronk en ik vind het de moeite waard om kennis van te nemen.” Sinds een jaar of vijftien is hij actief in de pro-Palestijnse beweging. Daarmee heeft hij in en buiten Joods Nederland veel vijanden gemaakt, onder meer door steun aan de beweging Boycot, Desinvesteren en Sancties (BDS) en op te trekken met Gretta Duisenberg. Hoewel velen vinden dat hij dat wel is, laat Van Agt weten niet anti-Joods te zijn. “Ik ben volstrekt geen antisemiet. Ik ontzeg Israël niet het recht om te bestaan. Maar het land vergrijpt zich ernstig en vaak aan het internationale recht. Zelfs schendt Israël het Folterverdrag en het verdrag omtrent de rechten van het kind. Daar gaat het mij om.”

‘Kolonisatie’
In de rest van het gesprek mondjesmaat ingegaan op zijn pro-Palestijnse activisme en steun aan BDS, een beweging die wereldwijd als antisemitisch wordt aangemerkt en die ook door een aantal landen wordt geboycot. Zijn oude CDA ervaart Van Agt als ‘de slappe variant van de VVD’. Hij is ontevreden over de CDA-Tweede Kamerfractie, onder meer omdat die volgens hem streng is op het gebied van vluchtelingen. “En de fractie is niet bereid in te stemmen met enige nuancering in het beleid omtrent cannabis. Ze schiet schromelijk tekort in het bekritiseren van de kolonisatie van de bezette Palestijnse gebieden. Al een aantal keren heb ik GroenLinks gestemd. Maar dat is geen nieuws meer.”

Laatste der Mohikanen
Van Agt verkeert in de herfst van zijn leven, zo wordt in het artikel duidelijk. Alle grote politici van zijn generatie en ook daarna zijn inmiddels overleden. Zijn premier en politieke aartsvijand Joop de Uyl is natuurlijk niet meer, maar ook zijn opvolger Ruud Lubbers zijn niet langer in leven. Internationaal gezien zijn Van Agts ambtsgenoten van weleer, zoals de Franse president Valerie Giscard d’Estaing, de Britse premier Margaret Thatcher, de Belgische premier Wilfried Martens en de Duitse bondskanselier Helmut Schmidt al overleden. Van Agt, zo concludeert hij, is een van de laatste der Mohikanen. “Het is puur geluk. Ik heb hier ook niks over te doceren aan anderen. Ik heb niks gepresteerd om zo oud te worden.”


Bronvermelding:
Datum:        26-06-2020
Auteur:        Kemal Rijken
Beeld:          Schermafdruk Youtube
Website:      Jonet.nl


 

EN / NL/ עב