Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus. Wat zeggen Nederlandse politici en partijen over Israel, het Midden-Oosten en antisemitisme? Zoals vanouds heeft CIDI de partijprogramma’s en het stemgedrag van de Nederlandse politieke partijen nauwlettend doorgenomen en gevolgd. Per partij hebben wij bezien wat hun daadwerkelijke inbreng is in de Nederlandse buitenlandpolitiek rondom het Midden-Oosten en Israel, en hoe zij omgaan met het voor de Nederlandse politiek helaas nog actuele probleem van antisemitisme, en andere zaken die de Joodse gemeenschap aangaan zoals koosjer slachten. Naast de programma’s bespreken we ook uitspraken van Kamerleden en het stemgedrag van de partijen op die onderwerpen. Zo kunt u zelf interpreteren hoe elke partij in de praktijk staat tegenover de zaken die ons als CIDI het meest aangaan.

ChristenUnie

De ChristenUnie stelt zich steevast op als voorvechter van Israel. Zo staat in het verkiezingsprogramma: “Christenen weten zich op Bijbelse gronden met het Joodse volk verbonden. De staat Israël, één van de weinige democratieën in het Midden-Oosten, is voor Joden de laatste hoop op een veilige plek in een wereld waarin het giftige antisemitisme onuitroeibaar blijkt.”

De afgelopen Kabinetsperiode moest de sociaalchristelijke partij als regeringsdeelnemer echter regelmatig water bij de wijn doen wat betreft haar standpunten omtrent Israel. Zo was de CU aanvankelijk tegen Nederlandse deelname aan de VN-Mensenrechtenraad wegens diens disproportionele aandacht voor Israel, maar gaf de partij haar tegenstand op met de toezegging van het Kabinet dat Nederland zich zou inzetten voor hervorming van de raad. Sindsdien is het beleid van de Mensenrechtenraad tegen Israel echter amper veranderd en wordt de Joodse staat nog steeds als enige land als vast agendapunt behandeld. Daarnaast bleef het stemgedrag van Nederland grotendeels ongewijzigd en stemde de Nederlandse VN-vertegenwoordiging voor een grote meerderheid van de moties tegen Israel bij verschillende VN-organen.

Het kwam ook weleens voor dat de ChristenUnie in de Tweede Kamer tegen eigen standpunten stemde. Zo stemde de partij tegen een motie over het erkennen van de Golan als onderdeel van Israel, terwijl het enkele maanden daarvoor nog hiervoor had gepleit. Wat Jeruzalem betreft hield de CU echter vast aan haar standpunten en stemde de partij voor erkenning van Israels hoofdstad en verplaatsing van de Nederlandse ambassade. Daarnaast zette de ChristenUnie zich in tegen de uitkeringen aan terroristen door de Palestijnse Autoriteit en voor gelijke behandeling van producten uit alle betwiste gebieden. De partij steunt vredesinitiatieven tussen Israeli’s en Palestijnen, met name die ‘van onderop’. Op deze manier wil de partij de vrede tussen beiden dichterbij brengen. Verder steunt de partij een tweestatenoplossing als daarbij de veiligheid van Israëli’s alsmede de rechten van Palestijnen gerespecteerd worden.

De partij wil antisemitisme sterker aanpakken, zo diende voorman Gert-Jan Segers samen met VVD-Kamerlid Dilan Yeşilgöz-Zegerius een initiatiefnota in die breed door de Kamer gesteund werd. In het partijprogramma staat: “De toename van rechts-extremisme en antisemitisme vragen om een weerbare samenleving en om de juiste expertise bij AIVD en politie. Dit vraagt de komende jaren een actief overheidsbeleid. Het is onacceptabel dat de Joodse gemeenschap in Nederland zich niet vrij durft te manifesteren en op tal van plekken intensieve beveiliging nodig heeft.’

In haar programma spreekt de CU verder over het belang van onderwijs voor de bestrijding van antisemitisme en wil zij de weerbaarheid van gemeenschappen vergroten. Ook wil de partij structurele fondsen voor het beveiligen van synagogen, joodse scholen en instellingen.


Bronvermelding:
Website:      CIDI


 

 

EN / NL/ עב