Als Israël in 2048 honderd jaar bestaat, wonen er naar verwachting zo’n 17 miljoen mensen. Op dit moment heeft Israël 9 miljoen inwoners. Tijdens de oprichting van de staat in 1948 had Israël 650.000 inwoners en in 1988 al 4,5 miljoen.

Zowel de natuurlijke bevolkings­groei als de immigratie­golven hebben voor die snelle bevolkingsgroei gezorgd. Maar Israëlische demografen zijn bang voor een ramp als het aantal inwoners zich de komende drie decennia zou verdubbelen. Vooral als dat niet op een evenwichtige manier zal gebeuren, en de bevolking vooral in het midden van het land zal toenemen. De bevolkingsdichtheid is nu al een van de hoogste ter wereld met 395 inwoners per vierkante kilometer. In Duitsland is dat 231 per km2, in de VS 33 per km2, en in Nederland 412 per km2.

Wat Israël allemaal bereikt heeft in die eerste zeventig jaar van zijn bestaan, is zonder meer een wonder. Israël heeft niet alleen alle oorlogen overleefd, maar heeft zich ook op landbouwgebied, in de medische- en hightech sector en op nog veel meer gebieden onderscheiden. In april heeft Israël zijn eerste ruimtevaartuig naar de maan gestuurd, het mislukte, maar als een tweede poging slaagt, zal Israël het vierde land ter wereld zijn dat op de maan landt.

De bevolking groeit, maar de meerderheid wil niet in de woestijn wonen. Toch bestaat Israël voor meer dan zestig procent uit woestijn, en daar woont slechts vijf procent van de bevolking. Op dit moment woont 75 procent (6.750.000) van de Israëlische bevolking (totaal 9 miljoen), hoofdzakelijk in de kuststreek tussen Haifa en Ashkelon. Als de percentages gelijk blijven, zullen over dertig jaar dertien miljoen mensen in het centrum van het land wonen. Dan zullen automobilisten op Onafhankelijkheidsdag zes uur in de file staan tussen Tel Aviv en Jeruzalem.

De initiatiefnemers van een nieuw plan, ‘Israël 2048 – gemeenschappelijke toe- komst’, waarschuwen voor ernstige overbevolking in centraal Israël, als er geen rigoureuze maatregelen worden genomen en de bevolking niet beter verdeeld wordt over het land. Galilea in het noorden en de Negev-woestijn in het zuiden beslaan samen meer dan tachtig procent van de totale oppervlakte van Israël, en toch woont er slechts een minderheid van de Israëlische bevolking in die twee gebieden.

Het is statistisch bewezen dat de bevolking in Galilea en de Negev sociaal-economisch zwakker is dan de bevolking in centraal Israël. In het noorden en zuiden wonen voornamelijk Israëlische Arabieren, bedoeïenen en orthodoxe Joden.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het meinummer van het Israel Today Magazine. Klik hiervoor een abonnement.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:       15-07-2019
Auteur:       Aviel Schneider
Foto           Israel Today
Website:     http://www.israeltoday.nl

– – – – –

EN / NL/ עב