Afgelopen dinsdag toonde demissionair minister Kaag even haar ware gezicht, Ze ontraadde de Tweede Kamer namelijk een motie waarin de regering werd verzocht niet onevenredig tegen Israel te stemmen. Kaag wilde kennelijk niet belemmerd worden in haar acties tegen Israel. Gelukkig keerde een meerderheid van de Kamer zich tegen haar advies.

Nederland moet namelijk in Verenigde Naties tegen resoluties stemmen die onevenredig tegen Israel zijn gericht. Dan volstaat het niet dat Nederland zich van stemming onthoudt.
Dat besliste een meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie van SGP, PVV en ChristenUnie kreeg steun van VVD, CDA, FVD, Groep Van Haga, JA21 en BBB.
In de motie wordt erop gewezen dat er in de VN initiatieven worden genomen ‘voor sessies, resoluties en/of onderzoeken die qua aantal of inhoud niet of onvoldoende gebalanceerd zijn, maar disproportioneel tegen Israel gericht zijn.’ (Bron: RD)

 

EN / NL/ עב