Iedereen spreekt erover, dat de wereld schoon begint te worden omdat we opgesloten zitten. De luchtvervuiling is verminderd, het water wordt schoner en de lucht wordt beter geschikt om te ademen. De natuur herstelt zichzelf. Zo is het Corona virus een zegen voor de natuur geweest. 

Er wordt gezegd dat de mensheid niet lang genoeg kan stoppen met het bederven van de planeet om onszelf te redden. We hebben van de natuur geprofiteerd, totdat de natuur zelf om hulp schreeuwt. Nu zeggen ze dat Corona, met al haar angsten, de aarde goed doet.

Als een plaag in Egypte
Ik vergelijk het met de plagen in Egypte. Het idee dat we alleen kunnen ontsnappen aan rampen door te luisteren. De farao luisterde niet naar Mozes en Aäron, die hem kwamen smeken om ‘Laat mijn volk gaan’. Hij luisterde niet naar het geschreeuw van de Israëlieten, die het harde werk niet meer konden verdragen. Ook luisterde hij niet naar zijn eigen volk of adviseurs, die hem smeekten om de Israëlieten vrij te laten, voordat er iets ergs zou gebeuren.

Uit vele hoeken kwamen oproepen tot Farao, maar hij luisterde niet. Integendeel, zijn hart werd harder en zijn uitbuiting van Israël ondraaglijk.

Mijn conclusie? Een kreet die van zoveel plaatsen komt en op zoveel manieren, en toch luistert niemand, wordt ernstig en wordt een kwelling en een plaag. Deze ‘kreten’ zijn signalen tot ons om aandacht te geven aan iets dat veel groter is dan wijzelf, onze persoonlijke behoeften of egoïsme.

De farao wilde niet luisteren en zo kwamen de plagen en ziekten op hem, zijn volk en zijn rijk. En hoe meer hij zijn oren sloot, hoe harder de klap werd, totdat het een grote ramp werd.

Corona is als een plaag, een aandoening waar we naar moeten luisteren en begrijpen dat de aarde het misbruik niet langer kan verdragen. Onze wereld staat op de rand van de vernietiging. Als dit eng en intimiderend klinkt, dan moet dat maar.

Maar tegelijkertijd is er ook goed nieuws dat bij het alarm behoort. De natuur herstelt zich snel. Na slechts een maand Corona, die ons dwingt om te stoppen met het misbruiken van onze planeet, is de vervuiling verminderd, de lucht helderder en het water schoner. De natuur herstelt zich met ongelooflijke snelheid.

Ook wij maken deel uit van deze natuur. Dus als we ermee instemmen om te luisteren, als we leren en de nodige conclusies trekken uit de alarmkreten, zullen ook wij herstellen, en wel snel.

Net als de natuur, als we minder vervuiling in ons lichaam stoppen (we weten allemaal wat we zouden moeten eten); als we erop letten dat we onszelf niet te veel belasten (we kennen allemaal onze grenzen); dan zullen we er gezonder uitzien, helderder klinken en de mist, die ons van onszelf en van elkaar scheidt, zal verdwijnen. We zullen ons weer verbinden met de natuur, met onszelf als Gods kinderen en de Geest van God zal in ons wonen.

De foto hiernaast is genomen vanuit mijn huis in Bar Giora, dat 80 km van de zee verwijderd is. Op normale dagen is het zicht slecht, er hangt een waas in de lucht die het landschap verbergt. Plotseling konden we gisteren de Middellandse Zee en zelfs haar golven zien.

Nu kunnen we zelfs zeggen: ‘We hebben een huis aan zee.’

 

 

 

 


Bronvermelding
Datum:        29-03-2020
Auteur:        Anat Schneider
Beeld:         Pixabay.com
Website:      http://www.israeltoday.nl/


 

EN / NL/ עב