Als voorbereiding hierop heeft Cees Vork (van Op de Bres) een studie opgenomen. Klik hier om deze te zien (18 minuten). De Kerk speelt een cruciale rol in ons land, om ons te verootmoedigen, en op de bres te staan voor ons land, zodat Nederland nog een kans krijgt. Twintig jaar geleden gaf de Heer een profetische oproep aan Cees door, gericht aan Nederland, om tot Hem terug te keren. Nu is de tijd van ‘oordeel’, van crisis, aangebroken. “Als we niet luisteren, komt het oordeel op een sterkere manier terug.” Maar nóg hebben we een kans. “Onze opdracht is om te bidden, om profetisch te spreken, en het land te waarschuwen”. Een uitdaging aan ons allemaal, om ons hiervoor in te zetten.

Als Pillar of Fire willen ook wij aan deze oproep gehoor geven. De exacte invulling daarvan maken wij nog nader bekend. Op dit moment hebben in elk geval ook stichting Op de Bres en de organisatie Blaas de Bazuin aangegeven mee te doen.

Meer info:
www.thereturnwebsite.org

Jonathan Cahn (geb. 1959) is voorganger van Beth Israel Worshipcenter in Wayne, New Jersey (VS). Ook is hij auteur van diverse boeken, m.n. “The Harbinger”, “the Mystery of the Shemitah”, “The Book of Mysteries”, en “The Paradigm”.

EN / NL/ עב