Premier Binyamin Netanyahu riep maandagavond het Corona-kabinet bijeen voor een overleg over de effecten van de lockdown tot nu toe, handhaving, de professionele aanbevelingen voor de toekomst en het omgaan met risicogroepen.

Het hoofd van de National Security Council (NSC) Meir Ben-Shabbat, Corona-tsaar prof.Ronni Gamzu, professionele ‘elementen’ en experts zeiden, dat de situatie met betrekking tot de dodelijkheid van het virus en de overige gegevens pas volgende week duidelijker zouden worden en dat daarom het nemen van maatregelen voor intensivering of verlichting van de lockdown op dit moment moet worden vermeden.

Het Corona-kabinet bespreekt daarom pas komende maandag dergelijke maatregelen, wanneer een uitgebreid beeld van de morbiditeits- en bewegingsgegevens wordt gepresenteerd.

Het Corona-kabinet kwam het volgende overeen:

1. Volgens NSC-hoofd Ben-Shabbat en de experts is het moeilijk om conclusies te trekken op basis van de gegevens tot nu toe gezien de effecten van Yom Kippur en Soekot.

2. Het Corona-kabinet neemt op dit moment geen besluiten over versoepeling of intensivering daarvan. De geldigheidsduur van bestaande regelingen wordt verlengd tot 14 oktober 2020 volgens de wettelijk voorgeschreven procedures in de ‘spoedwet’, inclusief de regelingen die de activiteit van onderwijsinstellingen beperken.

3. De inspanningen zullen gericht blijven op het blokkeren en verlagen van sterftecijfer. Dit is het directe doel van de regering.

4. Een professioneel team van het ministerie van Openbare Veiligheid, het ministerie van Volksgezondheid en het kantoor van de procureur-generaal zal de voorstellen die tijdens de vergadering zijn gedaan met betrekking tot een efficiëntere en strengere handhaving, beoordelen en aanbevelingen doen.

5. Het interministeriële team dat het voorstel inzake lockdown-exit indicatoren heeft geformuleerd, zet zijn werk voort en legt voor elke fase een gedetailleerd plan voor. Over dit plan zal de minister-president zondag een discussie leiden voordat het ter discussie wordt voorgelegd aan het Corona-kabinet.

6. In navolging van het werk dat werd uitgevoerd door de minister van Sociale Gelijkheid, zal de minister van Volksgezondheid een plan opstellen dat het bezoeken van zelfstandig wonende ouderen mogelijk maakt.

7. Het ministeriële team over het gebruik van digitale middelen zal de mogelijkheid evalueren om het downloaden van de ‘Magen 2’-app aan te moedigen door een koppeling te maken tussen de app en de betalingen aan werknemers in quarantaine en zal ook aanvullende ideeën overwegen. Het team zal zijn aanbevelingen presenteren aan de premier.

8. De inspanningen met betrekking tot snelle testkits en de aanschaf van een vaccin zullen worden voortgezet overeenkomstig de conclusies van de premier in de specifieke besprekingen over deze kwesties.

9. Volgende week vindt een extra vergadering van het Corona-kabinet plaats.

Premier Binyamin Netanyahu zei aan het begin van de bijeenkomst: “Ik hoop van harte dat we in een neerwaartse trend zitten, maar we kunnen het gemakkelijk missen en we kunnen het ook alleen versterken als we op een geïnformeerde en verantwoordelijke manier handelen.”

“Ik denk dat we heel verantwoordelijk moeten zijn in de manier waarop we ons gedragen. En als ik ‘verantwoordelijk’ zeg, betekent dit dat we niet beïnvloed worden door druk of vraag van sectoren en andere dingen. Hoe meer we samenwerken, des te meer we het voor elkaar krijgen.”

EN / NL/ עב