Israël’s zogenaamde ‘nederzettingen politiek’ was deze week opnieuw reden voor vijf Westerse landen om een gezamenlijke verklaring uit te geven waarin nieuwe bouwplannen in Judea en Samaria werden veroordeeld.

Verklaring ministers
Hieronder kunt u de tekst van de verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië lezen. Daarna zullen we kijken naar de feiten over de grotendeels illegale Palestijnse bouw in het gebied en de hulp die men daarbij krijgt van de Europese Unie.

“Wij – de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Duitsland en Italië, de minister van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk en de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten – zijn diep verontrust door de aankondiging van de Israëlische regering dat zij (bouwplannen voor) bijna 10.000 nederzettingen units heeft, en van plan is te beginnen met een proces om negen (zogenaamde) buitenposten te normaliseren die voorheen volgens de Israëlische wet als illegaal werden beschouwd. Wij zijn sterk gekant tegen deze unilaterale acties die de spanningen tussen Israëli’s en Palestijnen alleen maar zullen verergeren en de inspanningen om via onderhandelingen tot een twee statenoplossing te komen, zullen ondermijnen.

We blijven een alomvattende, rechtvaardige en duurzame vrede in het Midden-Oosten steunen, die moet worden bereikt door rechtstreekse onderhandelingen tussen de partijen. Israëli’s en Palestijnen verdienen het allebei om in vrede te leven, met gelijke mate van vrijheid, veiligheid en welvaart. We herbevestigen onze toewijding om Israëli’s en Palestijnen te helpen bij het verwezenlijken van de visie van een Israël dat volledig geïntegreerd is in het Midden-Oosten en naast een soevereine, levensvatbare Palestijnse staat leeft. We blijven de ontwikkelingen ter plaatse die van invloed zijn op de levensvatbaarheid van de twee statenoplossing en de stabiliteit in de regio als geheel, nauwlettend volgen”, aldus de ministers.

De reacties
De Israëlische regering is echter niet van plan om zich iets aan te trekken van deze gezamenlijke verklaring. Enige uren na de publicatie van de gezamenlijke veroordeling maakte het Hogere Planningscomité van het civiele bestuur van de IDF (COGAT) bekend dat men op 22 februari as. bijeenkomt om de nieuwe bouwplannen vooruit te brengen. De verwachting is echter dat niet alle bouwplannen zullen worden goedgekeurd.

De Palestijnse Autoriteit (PA) reageerde op de nieuwe Israëlische bouwplannen met afkeuring en besloot te vragen om een nieuwe spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Raad moet volgens Riyad Mansour, de PA ambassadeur bij de VN, actie ondernemen tegen Israël een duidelijke boodschap naar de regering in Jeruzalem sturen zijn “flagrante schendingen en minachting voor het internationaal recht” gevolgen zullen hebben.

Dit is een Israëlische organisatie die zich bezig houdt met het beschermen van het grondgebied van de staat Israël, zijn erfgoed en de natuurlijke bronnen van de Joodse staat.

Regavim’s jaaroverzicht over 2022
Regavim publiceerde vorige week een overzicht van zijn activiteiten in 2022. Een aanzienlijk gedeelte van het goed gedocumenteerde rapport ging over Illegale bouwactiviteiten door de PA die daarbij wordt geholpen door de Europese Unie. De EU stelde een concreet plan op dat er voor moet zorgen dat de PA grip op het gebied, dat krachtens de Oslo Akkoorden werd toegewezen aan Israël, versterkt wordt. Het gaat hier om het zogenaamde C gebied. Bijna alle Joodse gemeenschappen zijn gelokaliseerd in dit gebied. De EU onthulde in het vorig jaar geschreven geheime rapport dat het de PA helpt om het C gebied via massieve illegale bouwprojecten bij de zogenaamde A en B gebieden in Judea en Samaria te trekken. Deze gebieden zijn of geheel (A) of gedeeltelijk onder PA bestuur.

De PA geeft duizenden bouwvergunningen af aan Palestijnse Arabieren die in het C gebied wonen of werken. Dit ondanks het feit dat de PA wettelijk gezien geen autoriteit heeft om dit te doen. Slechts COGAT heeft het recht om bouwvergunningen af te geven. De IDF organisatie wordt door de internationale gemeenschap altijd beschuldigd van het weigeren van bouwvergunningen wanneer het om Arabieren zou gaan. Het is echter een vaststaand gegeven dat de Arabieren, maar ook de Bedoeïnen in Israël, niet de moeite nemen om een bouwvergunning aan te vragen. Dit is het ook het geval in Arabisch Jeruzalem waar hele wijken illegaal zijn gebouwd.

De ware annexatie
COGAT werd door Regavim beschuldigd van passiviteit in het licht van deze schendingen van de Oslo Akkoorden en is volgens de organisatie geobsedeerd met de Joodse illegale bouwactiviteiten. Regavim onthulde in zijn jaaroverzicht dat in de periode van april 2021 tot aan april 2022 Palestijnse Arabieren in totaal 5535 illegale bouwsels construeerden in het C gebied. Er waren in april 2022 181317 illegale Arabische bouwsels in het gebied onder COGAT bestuur. Waar het om de ware annexatie gaat van wat wordt aangeduid als de West Bankof de Westelijke Jordaanoever, dan is de PA de schuldig aan grootscheepse annexatie. Van april 2021 tot april annexeerde de PA bijna 657 hectare grond in Judea en Samaria tegenover Israël bijna 84 hectare. De Joodse gemeenschap in het C gebied telde aan het eind van 2022 iets meer dan een half miljoen zielen die op een grondgebied van 6.185 hectares leven. De 230.000 Palestijnse Arabieren in het C gebied leven op 1.072 hectares.

Gratis elektriciteit
Er is nog veel meer te vertellen over de illegale praktijken die plaatsvinden in het C gebied. De PA elektriciteitmaatschappij (JDEC) die in Israël is geregistreerd, en dus onder de Israëlische wetgeving valt, levert gratis elektriciteit aan de duizenden illegale bouwsels in het C gebied. De door de PA bestuurde maatschappij heeft inmiddels een torenhoge schuld opgebouwd bij de Israëlische elektriciteitmaatschappij. De schuld was zo hoog dat de regering in Jeruzalem vorig jaar besloot om een deel ervan kwijt te schelden.

Illegale stad
De PA werd ook betrapt op het illegaal bouwen van een nieuwe stad nabij Karnei Shomron in Samaria. De grond waarop de stad werd gebouwd behoorde toe aan de Joodse Israëli Moshe Zar. Ook in dit geval diende Regavim een klacht in bij GOGAT en eiste dat er één wet zou zijn voor zowel Arabieren en Joden. Het civiele bestuursorgaan van de IDF staat immers bekend om het harde optreden tegen Joden die illegaal bouwen. Tegelijkertijd is COGAT terughoudend om tegen de illegale praktijken van de PA op te treden omdat dit tot meer geweld en buitenlandse druk zou kunnen leiden.

Buitenlandse druk
De buitenlandse bemoeienis met bouw- en andere praktijken in Judea en Samaria heeft er voor gezorgd dat ook bijna iedere Israëlische regering huiverig is voor optreden tegen illegale bouw- en andere praktijken door de Palestiijnse Arabieren. Dit bleek ook weer kort na het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. De Amerikaanse diplomaat was één van degenen die de anti-Israëlische verklaring ondertekende eerder deze week. De Israëlische regering heeft al zeven keer een order van het Hooggerechtshof naast zich neergelegd over de ontruiming van een illegaal gebouwd dorp in de heuvels van Hebron. Het dorp Khan al-Ahmar zou nu na het bezoek van Blinken eindelijk worden ontruimd. Premier Benyamin Netanyahu heeft echter om nieuw uitstel van de uitvoering van de rechtbankorder gevraagd aan het Hooggerechtshof. Khan al-Ahmar werd door lokale bedoeïenen illegaal gebouwd met hulp van buitenlandse activisten.


Bronvermelding:
Datum:        15-02-2023
Auteur:        Yochanan Visser
Beeld:          Gershon Elinson/Flash90
Website:      www.christenenvoorisrael.nl/


 

EN / NL/ עב