In Israel is bevestigd dat de eerstelingen van de gerst zodanig zijn gerijpt in de velden dat deze gereed zouden zijn als het offer op het Eerstelingenfeest in de tempel zou plaatsvinden. Deze bevestiging is jaarlijks nodig om er zeker van te zijn dat we ons in de eerste maand (Nisan/Aviv) bevinden.

De bevestiging lag dit jaar ook voor de hand omdat Pesach pas in april plaats vindt. Dit betekent automatisch ook dat we het Bazuinenfeest rond 19 /20 september kunnen verwachten, afhankelijk van de dag waarop het eerste streepje van de nieuwe maan in Israel zichtbaar wordt. Richt altijd je hoofd omhoog, want de Bruidegom komt !


Bron:https://wakeup.nu/

EN / NL/ עב