In een grote stap in de richting van het bevorderen van autonoom openbaar vervoer in Israël, hebben het ministerie van Transport, de Israel Innovation Authority en Ayalon Highways zondag de vier bedrijven aangekondigd die de autonome bus pilot zullen uitvoeren in Israël.

In de komende maanden zullen de winnende bedrijven naar verwachting beginnen met een tweejarig proefprogramma met autonome bussen, met een investering van NIS 61 miljoen (€17,3 miljoen) waarvan de helft afkomstig is van overheidsfinanciering.

Na voltooiing van het programma wordt van de winnende bedrijven verwacht dat ze de buslijnen commercieel zullen gaan exploiteren met autonome bussen. Als onderdeel van de pilot zullen de groepen onafhankelijk openbaar vervoer op de openbare weg exploiteren, inclusief het vervoer van passagiers, met goedkeuring van de National Public Transport Authority van het ministerie van Transport.

Dit zal in twee fasen worden bereikt met als doel de haalbaarheid te onderzoeken van de integratie van autonome voertuigen in het Israëlische openbaar vervoersysteem.

Tijdens de eerste fase van het initiatief zullen de winnende bedrijven pilots uitvoeren op autonome bussen in een gesloten experimenteel gebied en in operationele gebieden, met als doel de technologische, regelgevende, veiligheids- en zakelijke haalbaarheid te bewijzen. Tijdens de tweede fase van het initiatief zullen de bedrijven autonome buslijnen op de openbare weg exploiteren, met een bereik dat tijdens de proefperiode van twee jaar zal toenemen.

De verwachte voordelen van het initiatief zijn bedoeld om een ​​van de grootste uitdagingen waarmee de staat Israël wordt geconfronteerd, namelijk verkeersopstoppingen, aan te pakken door het openbaar vervoer te stroomlijnen, de service en passagierservaring te verbeteren en het veiligheidsniveau te verbeteren. Het initiatief zal naar verwachting ook de staat en de vervoersautoriteiten helpen het hoofd te bieden aan het probleem van een gebrek aan arbeidskrachten en het ernstige tekort aan chauffeurs, door binnen een paar jaar over te stappen op een vloot van autonome bussen zonder veiligheidschauffeur.

Dankzij het initiatief wordt het ook mogelijk om de benodigde infrastructuur voor het exploiteren van een autonoom OV-systeem in kaart te brengen en het bedrijfsorganisatorische vermogen van OV-exploitanten te testen, met als doel dat bedrijven die de pilot met succes doorstaan, door kunnen gaan en hun autonome openbaarvervoerdiensten in Israël uit te breiden.

Het proefprogramma van het initiatief behoort tot de leidende ter wereld (vergeleken met vergelijkbare programma’s in Michigan – VS, Schotland en Duitsland), waarin verschillende busmaatschappijen en verschillende technologiebedrijven zijn geïntegreerd en gedurende een langere periode op verschillende en gevarieerde testlocaties zal plaatsvinden, totdat de technologie commercieel levensvatbaar is.

De winnende bedrijven zijn:
Metropolin, BG Motors, Karsan (Turkije), Adastec (Michigan, VS), Applied Autonomy (Noorwegen) en Ottopia (Israël) – Metropolin is een van de grootste openbaarvervoerbedrijven in Israël. De groep heeft een schat aan ervaring in alle stadia van het proefprogramma: het leveren van autonome voertuigen, het achteraf uitrusten met de benodigde apparatuur om autonoom te kunnen rijden, het verlenen van vergunningen en het verzorgen van de lopende operaties. De technologiebedrijven in de groep hebben ervaring met eerdere pilots met autonoom openbaar vervoer over de hele wereld, waaronder in Michigan, de VS en Noorwegen.

Egged en een toonaangevend Frans technologisch bedrijf – Egged, de grootste openbaarvervoersoperator in Israël en een van de grootste ter wereld, heeft al zijn opgebouwde kennis en ervaring uit tientallen jaren van operaties aangewend om een ​​complete, holistische oplossing te bieden voor het besturen van autonoom openbaar vervoer voertuigen vervoeren. De groep beschikt over de uitgebreide technologische, economische en commerciële capaciteiten die nodig zijn om de uitdagingen van het besturen van een autonome bus het hoofd te bieden, waarbij het voertuig dat door het technologiebedrijf wordt aangeboden in verschillende omgevingen in meer dan 20 verschillende landen wordt gebruikt.

Dan, Via (Israël), EasyMile (Frankrijk), Enigmatos (Israël) en Ottopia (Israël) – Dan is stevig verankerd als een van de toonaangevende technologiegeoriënteerde bedrijven in de lokale openbaarvervoersector en bevordert innovatie via zijn Bubble Dan en Via dochterondernemingen. Het technologiebedrijf EasyMile, dat de autonome voertuigen zal leveren, heeft bewezen wereldwijde ervaring in het uitvoeren van autonome minibusdiensten in stedelijke gebieden.

Nateev Express en Imagry (Israël) – Nateev Express, onderdeel van de Afifi Group, heeft uitgebreide ervaring met het leveren van openbaar vervoer. Imagry is een Israëlische start-up die een softwareplatform voor autonoom rijden ontwikkelt dat bedoeld is voor gebruik in een breed scala aan toepassingen en markten. Het bedrijf, dat wereldwijd verschillende projecten uitvoert, heeft onlangs financiering ontvangen van de Israel Innovation Authority om een ​​innovatieve pilot uit te voeren voor het runnen van een autonome, zelfrijdende shuttle in het Sheba Medical Center.

Ran Shadmi, directeur van de National Public Transport Authority: “We zijn blij met de indrukwekkende respons van openbaarvervoerbedrijven, die voorstellen hebben gedaan in het kader van de oproep tot het indienen van voorstellen die is verspreid met onze partners bij de Israel Innovation Authority en Ayalon Highways. We hebben de vier meest veelbelovende voorstellen gekozen en zijn verheugd om als een van de eersten ter wereld autonome voertuigtechnologie en openbaar vervoer samen te brengen. Er is nog een lange weg te gaan, maar we twijfelen er niet aan dat dit initiatief het potentieel heeft om de service en de passagierservaring in het openbaar vervoer te verbeteren en de veiligheidsniveaus verbeteren. Het initiatief zal naar verwachting ook de staat en de transportsector helpen om het hoofd te bieden aan het probleem van de arbeidskrachten en het ernstige tekort aan chauffeurs. We zullen ons blijven concentreren op deze kwesties als onderdeel van het initiatief en in ons reguliere werk.”

Dr. Ami Appelbaum, voorzitter, Israel Innovation Authority: technologische en operationele kansen om de benodigde groei in het aantal gebruikers en in het aanbod van slimme mobiliteitsdiensten in Israël te realiseren. Door het creëren van een geavanceerde regelgevende infrastructuur die de exploitatie van autonome voertuigen zonder bestuurder mogelijk maakt, en de activiteiten van de vier uitstekende groepen in het kader van de oproep tot het indienen van voorstellen, gebruikt de staat Israël het autonome voertuig om het Israëlische openbaar vervoer te verbeteren, wat uiteindelijk van Israël een wereldleider maken in pilots voor autonoom openbaar vervoer, waardoor Israëlische bedrijven wereldleiders kunnen worden in deze sector.”


Bronvermelding:
Datum:        07-11-2022
Auteur:        Joop Soesan
Beeld:          Screenshot
Website:      israelnieuws.nl


 

 

EN / NL/ עב