Afgelopen maanden heeft het in Israel buitengewoon veel geregend. Gebeden zijn verhoord, het Meer van Gallilea is weer gevuld en de bodem van het land is vervuld met regen. De woestijn bloeit, zelfs in de omgeving van de Dode Zee. Zaden die al jaren in de bodem lagen, zijn ontkiemd.

Genesis 13:10 zegt over het gebied waar nu de Rode Zee ligt: ‘En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was; voordat de HEERE Sodom en Gomorra te gronde gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de HEERE, als het land Egypte.’

Ook in Ezechiël 47:12 wordt dit gebied genoemd: ‘En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing. (Bron: United with Israel)

Over genomen uit de nieuwsbrief van Dirk van Genderen.


 

EN / NL/ עב