Vriend en vijand waren verrast, en de Palestijnse Autoriteiten (PA) wellicht nog het meest, toen het hun beurt bleek te zijn om te verschijnen voor het VN antiracisme comité op 13 en 14 augustus dit jaar; het werd geen gezellig bezoek voor ze. De PA is gewend om het troetelkindje van de VN te zijn, en heeft altijd op volle steun kunnen rekenen in verreweg de meeste gevallen ten koste van Israël. Kennelijk komt zelfs hier een einde aan.

Het panel, bestaande uit 18 experts, toonde zich zeer kritisch naar aanleiding van het 32-pagina tellende schaduwrapport van de onderzoeken gedaan door de internationale mensenrechtenorganisatie U.N. Watch. In het rapport komt duidelijk naar voren dat de PA zich schuldig maakt aan veelvuldige antisemitische aansporingen tot haat en geweld tegen Israël en joden in het algemeen. Daar was de delegatie van de PA niet zo van gediend en begonnen de experts op de vingers te tikken: hoe durfde men de PA op het matje te roepen, en noemde het rapport vervolgens “pure propaganda”.

Voorafgaand aan de ondervragingen van de PA werden leden van het VN Comité voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie (CERD) toegesproken door de U.N. Watch juridisch adviseur Divna Rovner tijdens een vergadering met ngo’s (onafhankelijke organisaties zonder winstoogmerk). Ook kregen de leden een individueel gesprek met mw. Rovner. Zij benadrukte het grove en systematische antisemitisme door de PA, en Hamas, dat in het schriftelijk verslag van de U.N.Watch is gedocumenteerd.

Het rapport maakt ook melding van het uitblijven van erkenning door de Palestijnse delegatie, voorgegaan door Ammar Hijzai, ‘onderminister’ van ‘Buitenlandse Zaken voor multilaterale zaken’, van enig punt dat het heeft ingediend bij het wereldorgaan.

“Ons schaduwrapport en de presentaties vandaag brengen aan het licht hoe de PA’s reacties op het comité de racistische en discriminerende Palestijnse praktijken totaal negeren, en hoe zij hebben getracht om alle verantwoordelijkheid te ontwijken door de aandacht van de beoordeling op Israël te vestigen,” aldus Hillel Neuer, U.N.Watch uitvoerend directeur.

 

Terwijl het U.N. Watch rapport aantoonde dat de Palestijnen zich schuldig maken aan onder meer structurele schendingen van internationale afspraken om discriminatie tegen te gaan (door wetten, beleid en verklaringen die alle rechten van joden in Israël en in de Palestijnse gebieden ontkennen), had de PA in hun eigen rapport nagestreefd hun verplichtingen als partij in de anti-racisme conventie te negeren door na te laten het probleem van racisme in Palestijnse wet en maatschappij aan te kaarten.

 

In de bijna twee uur durende presentatie van hun eigen onderzoek, beschuldigde de PA Israël van al hun problemen gerelateerd aan discriminatie en wijdden uiteraard slechts een paar minuten aan eigen beleid en praktijken.

 

“De PA buit het verslagproces van het anti-racisme comité uit als wederom een VN-instrument om Israël aan te vallen. Dit is een verkwisting van tijd en middelen van het comité, omdat Israël zelf later dit jaar wordt onderworpen aan een beoordeling.,” aldus Neuer.

Toen verschillende panelleden onder leiding van de Braziliaanse delegatie de PA onder druk begonnen te zetten om met name te bewijzen dat het onder meer antisemitische teksten uit schoolboeken had verwijderd, werd het de PA te heet onder voeten. Onverwachts kwam er een smeekbede richting het comité: of ze de Palestijnen wilden ontzien, omdat dit hun allereerste beoordeling door het VN orgaan was.

 

Voor meer over dit onderwerp (in het Engels), klik hier

of bekijk

EN / NL/ עב