Al over een langere periode zendt BBC Arabic liederen uit die oproepen tot antisemitisme, haat en geweld tegen de Joodse gemeenschap en staat. Dit doen zij onder meer door het promoten van allerlei liedjes en video’s. Als rode draad fungeert het verheerlijken van het martelaarschap en stimuleren van gewelddadige aanvallen op de staat Israël en haar inwoners. 

Door Philippe van den Berg

Geweld en martelaarschap
Er zijn ook video’s waarin mensen met enthousiasme de Palestijnse daders van terreuraanslagen tegen Israël toejuichen en zingen. De inhoud van dit soort propaganda gaat als volgt, zoals enkele maanden geleden tijdens de uitzending van BBC-Xtra. Bij de eerste regels van het nummer vraagt men aan de toehoorders: ‘ wie behalve jij kan vechten tegen de bezetter en agressor?’ Vervolgens gaat de tekst verder en zegt en zingt men: ‘… de kracht in je hand is je recht … laat je wapen niet in de schede … je bloed, als het op je grond zou worden vergoten, zou rode vrijheid doen bloeien.

Vernietiging
Verderop in de tekst (video) blijkt dat dit soort ‘acties’ (aanslagen) niet alleen bedoeld zijn om de Israëli’s van de Westelijke Jordaanoever te verdrijven. Integendeel, alle Joden in geheel Israël moeten verdwijnen, zoals blijkt uit het volgende gedeelte: ‘We zijn Jeruzalem en Ramallah niet vergeten… we zijn je aarde niet vergeten… van Akko tot Gaza tot je diepe valleien, van je Middellandse Zee tot je bergen, we vergeten je grond niet.

Anti-Joods
Het tijdstip van uitzending is eveneens frappant, want deze vond plaats op ‘Nakba Day’, wat betekent ‘Een catastrofale dag’. Dit Arabische woord ‘nakba’ (catastrofe) verwijst niet alleen naar de totstandkoming (geboorte) van de staat Israel, maar ook naar de uittocht en de verdrijving van grote groepen Arabieren tijdens de oorlog van 1948. Deze oorlog, uitgevoerd door een coalitie van verschillende Arabische legers, waar het draaide om het vernietigen van de nieuwe en onafhankelijke staat Israel, won het toenmalige Israëlische ‘leger’.

Lauw
De BBC reageert, zoals gewoonlijk, nogal lauw en laconiek op de verwijten richting haar organisatie. Zij zien niets verkeerds in de teksten. Ook vinden zij dat het geweld niet gezien moet worden als ‘echt geweld’. Het gaat volgens hun visie om de culturele verscheidenheid tussen beide volken. De luisteraars moeten hier niet zo zwaar aan tillen.

Kortom, een veelzeggende houding. Tevens bevestigd een dergelijke reactie dat de BBC een anti-joodse en antisemitische boodschap promoot. Ook durft ze dat niet hardop uit te spreken, maar goede luisteraars hebben aan een half woord genoeg.

EN / NL/ עב