‘Zie op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen! Vier uw feestdagen, Juda, kom uw geloften na, want de verderfelijke man zal voortaan niet meer door u heen trekken, hij is helemaal uitgeroeid.” (Nah 1:15)

Op 15 september jl. ondertekenden Israël, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein een historisch vredesakkoord op het gazon van het Witte Huis in Washington DC. De meeste Israëli’s zijn euforisch over deze overeenkomst. Tenslotte lijkt er echte vrede te zijn tussen Israël en twee Arabische staten en die is bemiddeld door de meest Israël-vriendelijke Amerikaanse president in de geschiedenis.

President Trump heeft ook aangekondigd dat meer Arabische landen op weg zijn om soortgelijke overeenkomsten te sluiten. Veel christelijk-zionistische leiders en vrienden van Israël zijn verheugd, en president Trump is kandidaat geworden voor de Nobelprijs voor de vrede.

Als wachters op de muren van Jeruzalem moeten we echter proberen van de Heer te horen wat hij over deze overeenkomst zegt. Is het van Hem? Is het goed of slecht voor Israël? Moeten we ons verheugen of niet?

Allereerst moet worden begrepen dat het nieuwe vredesakkoord tussen Israël en de VAE deel uitmaakt van het vredesplan van president Trump in het Midden-Oosten genaamd “The Deal of the Century”. Een van de duidelijke doelen van dit vredesplan is om een Palestijnse staat te vestigen in het hart van Gods eigen Land. Dit wordt maar liefst 300 keer genoemd in de tekst en Jared Kushner, de architect van het vredesplan, heeft dit ook meer dan eens heel duidelijk in het openbaar verklaard. Het is ook de uitgesproken verwachting van zowel de VAE, Bahrein als andere Arabische naties die nu overwegen om zich bij de VAE aan te sluiten om vrede te sluiten met Israël, dat er een Palestijnse staat zal komen met Jeruzalem als hoofdstad.

Dit is absoluut niet Gods wil, zelfs als het Palestijnse leiderschap een complete ommekeer zou maken en vrede zou sluiten met Israël, een tweestatenoplossing en Israëls bestaansrecht zou accepteren.

Zoals de meesten van u weten, hebben we de afgelopen vier jaar keer op keer gewaarschuwd voor Trumps vredesplan, “The Deal of the Century”.

Op Sjabbat-ochtend, 5 september jl., werd ik (Lars) wakker met Gods vrede en aanwezigheid om me heen op een ongebruikelijke manier. Ik had de vorige dag niet gebeden of nagedacht over het vredesplan van Trump. In Zijn aanwezigheid begon de Heer mij te bevestigen wat ik van Hem had gehoord: het vredesplan is niet van Hem.

President Trump is de meest Israël-vriendelijke Amerikaanse president in de geschiedenis geweest. Maar als hij slaagt met zijn “Deal of the Century”, zal hij degene zijn die uiteindelijk het land Israël zal verdelen en delen van Jeruzalem de hoofdstad van een Palestijnse staat zal maken. Moge dit nooit zo zijn! We moeten bidden! We worden gewaarschuwd in Gods woord: “Op die dag zal Ik van Jeruzalem een zware steen maken voor alle volken. Iedereen die deze opheft, zal zichzelf zeker bezeren. ” (Zach. 12: 2-3).

Dit omvat ook Amerika en president Trump.

Lees hier meer op de website van Pillar of Fire.

 

 

EN / NL/ עב