Joden en christenen uit Oekraïne bidden samen om Gods hulp en bescherming voor hun verscheurde moederland. Ze bidden uit Psalm 31, een bemoedigende psalm waarin een noodkreet wordt uitgeroepen naar God. “Heere, bevrijd ons”, aldus de lezers van de psalmen. Het Oekraïens Bijbelgenootschap deelt een video waarin kinderen en volwassenen de krachtige woorden van het Bijbelse lied uitbidden voor Oekraïne.

De bidders gebruiken de woorden uit Psalm 31: “Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen, laat mij niet beschaamd worden, voor eeuwig; bevrijd mij door Uw gerechtigheid.” De psalmen worden zowel door christenen als door Joden erkend als onderdeel van de Heilige Schrift. De eenheid onder de gelovigen is ontroerend en krachtig.

Psalm 31 is een gebed om Gods bescherming in tijden van vervolging. Jezus’ laatste woorden waren een citaat uit deze psalm: “In Uw handen beveel ik mijn geest.” De gelovigen in Oekraïne putten in de oorlogstijd met Rusland troost uit de psalm. Ze zoeken hun toevlucht bij God en “bevelen hun geest” in de hand van God. Alles is in Zijn hand, bezingt het lied uit de Bijbel.

Bekijk in de onderstaande video hoe de gelovigen de Psalm uitbidden in deze tijd van nood.


Bronvermelding:

Datum:        07-03-2022
Beeld:          CIP
Website:      cip.nl


 

EN / NL/ עב