Ondanks de Israëlische wet, waarin het verboden is om jongeren onder de 18 jaar te bekeren tot een ander geloof, zonder toestemming van hun ouders, heeft een nieuwe tv-zender toestemming gekregen om uit te zenden in Israel, hoewel de programma’s overduidelijk een evangeliserende inhoud hebben. Het gaat om Shelanu TV, een onderdeel van God TV, met Hebreeuws talige programma’s. Op 27 april werd een zevenjarig contract ondertekend met HOT Cable, het grootste kabelnetwerk van Israel, waarmee 700.000 huishoudens in Israel kunnen worden bereikt. De uitzendingen zijn inmiddels van start gegaan.

Volgens Ward Simpson, de directeur van God TV, is er officiële toestemming ontvangen van de Israëlische regering om in Israel uit te gaan zenden en zal men zich houden aan de wetten en regels die gelden in Israel. De Israëlische minister David Amsalem van Communicatie wil echter een grondig onderzoek naar de nieuwe zender en stelt al op voorhand dat op geen enkele wijze een zendingszender toestemming zal krijgen programma’s uit te zenden in Israel.

‘God heeft op een wonderlijke wijze deuren geopend voor God TV, om het goede nieuws over Yeshua (Jezus) te verspreiden in Israel,’ wordt op de website gemeld. ‘We willen Joodse kijkers laten zien dat Jezus één van hen is. Het is hun Joodse Messias, geboren in Israel, opgegroeid als een Jood.’

Dagblad Haaretz vroeg Asher Biton, directeur van de ‘Cable and Satellite Broadcasting Council’, waarom de deal met Hot Cable is goedgekeurd, ondanks het feit dat de nieuwe zender met evangeliserende programma’s de Israëlische wet overtreedt. Daarop liet Biton weten dat hij niet wist dat Shelanu TV een zendingszender is. ‘Volgens onze regels mogen religieuze programma’s wel worden uitgezonden, maar het is verboden inhoud uit te zenden die de kijkers kan beïnvloeden op een ongepaste manier, en zeker jonge en beïnvloedbare kijkers.’
Biton gaf verder aan dat de licentie van het kanaal zal worden ingetrokken als de raad vindt dat de inhoud van de programma’s de wet overtreedt.’

Asher Intrater van ‘Revive Israel Ministries’, stelt: ‘Alle Messiasbelijdende gelovigen in Israel willen dat heel Israel wordt gered. De media is één van de krachtigste methoden om dit te bereiken. We proberen al jaren om een christelijke tv-zender in de lucht te krijgen. Nu een mediaplatform beschikbaar is voor ons, is dit een speciale kans om ons volk te bereiken. Wanneer Joodse mensen zich gaan realiseren dat Yeshua één van ons is, dat Hij een Israëli is, hier is geboren, dan verdwijnt de weerstand. Shelanu komt niet van buiten het land bij ons binnen. Nee, wij maken zelf de programma’s en delen de inhoud met ons volk, van hart tot hart.

Vanuit Joodse antizendingsorganisaties komt veel weerstand tegen de nieuwe zender. ‘Christelijke zendelingen zijn van nature bedrieglijk in hun tactiek,’ stelt Shannon Nuszen, een voormalig zendeling, die zich bekeerde tot het Jodendom. ‘Ik neem aan dat ze zo ook hebben gehandeld in het verkrijgen van deze licentie. Het is mij een raadsel waarom de regering dit heeft goedgekeurd en ik hoop dat de vergunning snel wordt ingetrokken.’ (Bron: World Israel News en JNS)

Laten we bidden dat alle Joden, op welke manier dan ook, het Evangelie zullen horen en Yeshua, de Heere Jezus zullen leren kennen.

Bron: Nieuwsbrief Dirk van Genderen

EN / NL/ עב