Het CDA en de ChristenUnie willen dat de bestrijding van antisemitisme in een volgende kabinetsperiode opnieuw een speerpunt is. Dat hebben minister Ferd Grapperhaus (nummer vijftig op de CDA-lijst) en ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers afzonderlijk gezegd, zo meldt het Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) op haar website en in de nieuwsbrief voor haar achterban. De organisatie, waarvan twee vertegenwoordigers met de christelijke politici spraken, juicht hun statements toe. Een week voor de verkiezingen spreken beide partijen zo Joodse stemmers aan.

Grapperhaus sprak via Zoom met twee vertegenwoordigers van het NIK en twee Joodse studenten. Er werd uitgebreid stilgestaan bij uitingen van antisemitisme, onder meer op social media. De CDA’er wil ‘de bekrompenheid waaruit de vooroordelen jegens Joden voortvloeien, aanpakken, zowel door de toepassing van strafrecht als door educatie’. Ook de beveiliging van Joodse instellingen en kosjer kunnen eten kwamen aan de orde, aldus het NIK. Grapperhaus: “We moeten tradities beschermen. Mensen moeten zich thuis en veilig voelen in dit land.” Het NIK pleitte ervoor deze onderwerpen in een volgend regeerakkoord vast te leggen.

De CDA-politicus wees op de benoeming van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB). Binnenkort wordt die functie vervuld door CJO-voorzitter Eddo Verdoner. Hij vertrekt op 1 april bij de koepelorganisatie van Joods Nederland om zich als coördinator met de bestrijding van Jodenhaat bezig te houden. In het gesprek met het viertal gaf Grapperhaus aan dat het ‘zijn vurige wens is dat de coördinator, die nu voor twaalf maanden is benoemd, een permanente functie wordt’, meldt het NIK. Voorzitter Joop Elzas van het NIK verwelkomt de aanstelling, die een antwoord is op de wens van Joods Nederland antisemitisme gericht te bestrijden.

Niet alleen het CDA-kopstuk Grapperhaus, maar ook ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers deed bij het NIK van zich horen. De organisatie maakt op haar site duidelijk dat ook hij zich in de komende kabinetsperiode wil blijven opkomen voor de belangen van de Joodse gemeenschap. Hetzelfde viertal had met Segers een Zoom-gesprek, aangevuld met vertrekkend CJO-voorzitter Verdoner. NIK-voorzitter Elzas omarmt de boodschap van Segers: “De ChristenUnie is voor de Joodse gemeenschap door de jaren heen een trouwe bondgenoot, die vaak aandacht vraagt voor onze belangen.”

Segers gaf in het gesprek aan daarmee zeker door te willen gaan, aldus het NIK op zijn site. ‘De twee jongeren wierpen de vraag op of het mogelijk blijft in Nederland Joods te kunnen leven. Simon Hellendall wees erop dat het dan gaat om de bestrijding van antisemitisme, de noodzaak van beveiliging, en daar maakt ook het kosjer kunnen eten een belangrijk onderdeel van uit. “Kan ik hier Joods zijn ja of nee? Het moet zo zijn dat je in dit land kunt leven naar jouw diepste overtuiging. Dat geldt voor jou, dat geldt voor mij”, zei Segers. Aan de twee jongeren gaf Segers de boodschap mee dat zij met hun Joodse identiteit hier in Nederland een toekomst hebben’.

Analyse
Met nog een week te gaan voor de Tweede Kamerverkiezingen zetten de christelijke partijen CDA en ChristenUnie hun zinnen op de Joodse stemmers. Al langer was bekend dat beide partijen pro-Joods waren, maar door op te treden in onder andere de Joodse podcast ZoomZitz (Don Ceder, de nummer vier op de ChristenUnie-lijst, was hier zondag te gast) en in Zoom-bijeenkomsten van het NIK proberen beide partijen Joodse stemmers in campagnetijd aan te spreken. Ook de VVD probeert dat. Namens die partij was kandidaat-Kamerlid Mariëlle Paul eveneens in ZoomZitz te gast. In de harde, actieve kern van Joods Nederland levert het mogelijk stemmen op. Het is echter de vraag of die qua aantal de doorslag zullen geven voor een extra zetel.


Bronvermelding:
Datum:        09-03-2021
Auteur:        Kemal Rijken
Beeld:          Zoomcast NIK
Website:      Jonet.nl


 

EN / NL/ עב