Bob van Dijk is getrouwd met Marja en hebben 5 volwassen kinderen en 5 kleinkinderen.
Nadat hij in zijn jongerenjaren tot levend geloof kwam, wilde hij vrij direct naar een Bijbelschool om Bijbelleraar te worden en de zending in.
Het werd echter niet de Bijbelschool in Heverlee maar het Academiegebouw en de faculteit in Utrecht en de campus van Asian Theological Seminary in Quezon City.
Zending heeft hij drie jaar lang morgen verrichten in Centraal Azië.

In zijn professionele leven heeft hij afwisselend in het onderwijs en bedrijfsleven gewerkt. Op dit moment is hij docent NT2 op een Internationale Schakelklas met allemaal nieuwkomers.

Na een appel van Bart Repko om zelf naar Israël te komen, waar ook zijn zus al jaren woonde, heeft hij een dusdanige paradigmawissel beleefd in zijn theologie, dat hij ruim vier jaar later zijn boek in april 2016 “De Vervangingsleer voorbij, wat nu?” publiceerde en opdroeg aan de VPE, die in 2011 formeel van die leer afstand had genomen. Tegelijk heeft hij in allerlei plaatsen en gemeenten cursussen gegeven en in zijn woonplaats Houten jarenlang maandelijks een leerhuis aan huis gehad. Ook heeft hij als reisleider een aantal groepen in Israël mogen leiden. En heeft hij een eigen blog, waar hij verslag doet van bijzondere conferenties, zijn reizen, bijzondere boeken en trends in (Messiaanse) theologie en spiritualiteit.
Op zijn website bobvandijk.net kunt u al deze informatie terug vinden.

Met vriendelijke groet,
Bob van Dijk
bobvandijk.net

EN / NL/ עב