Het onderschrijven van BDS valt onder de vrijheid van meningsuiting en deze vrijheid moet beschermd worden. Dat laat minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok weten in antwoord op vragen van Tunahan Kuzu (DENK).

DENK-Kamerlid Kuzu had Kamervragen ingediend naar aanleiding van een gepland optreden van de Nederlandse ambassadeur in Israël op een conferentie van NGO Monitor. Ambassadeur Hans Docter heeft overigens niet op de conferentie gesproken, daar hij deze kort van te voren heeft afgezegd in verband met ziekte.

Volgens KUZU is NGO Monitor een drijvende kracht “achter het doelbewust verkleinen” van de ruimte van Israëlische en Palestijnse mensenrechtenorganisaties. Minister Blok haalt in zijn beantwoording een onderzoek van de Policy Working Group aan, waarin wordt gesteld dat “veel beschuldigingen van NGO Monitor gebaseerd zijn op selectief citeren, halve feiten en insinuaties maar niet noodzakelijkerwijs op harde bewijzen, ook al zijn niet alle beschuldigingen irrelevant of onwaar”. Deze beschuldigingen hebben volgens Blok “bijgedragen aan een klimaat waarin mensenrechtenorganisaties onder toenemende druk zijn komen te staan”.

De door de minister gedeelde beschuldiging betekent overigens niet dat het Kabinet harde bewijzen wel serieus neemt. Toen bleek dat een PFLP-terrorist werkzaam is geweest bij een NGO die Nederlandse subsidies heeft ontvangen, zagen ministers Blok en Kaag geen reden om de selectiecriteria voor financiële steun door de Nederlandse overheid aan te passen. Zo financiert Nederland ook een aan de PFLP gelieerde NGO waarbij iemand werkzaam is geweest die wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag waarbij een 17-jarig meisje is omgekomen.

BDS “vrijheid van meningsuiting”
In zijn Kamervragen gaf Kuzu ook aandacht aan de BDS-beweging. Volgens het DENK-Kamerlid heeft de Israëlische regering een “frontale aanval” op de “geweldloze BDS-beweging” geopend. Minister Blok antwoordt, dat het onderschrijven van BDS “onder de vrijheid van meningsuiting” valt. “Het kabinet is van mening dat deze vrijheid beschermd moet worden”, aldus de bewindspersoon op Buitenlandse Zaken.

BDS (Boycot, Desinvesteren en Sancties) is de internationale boycot-beweging tegen Israël. De BDS-beweging bepleit een internationaal isolement van de Joodse staat. De beweging zegt hiermee een einde te willen maken aan de vermeende onderdrukking van de Palestijnen en de bezetting van de Palestijnse gebieden door de staat Israël. De argumenten die daarvoor worden gebruikt zijn echter vaak onvolledig of onjuist en dienen slechts om Israël te demoniseren en het bestaansrecht van de Joodse staat te betwisten. Uit onderzoek is gebleken dat leden van Palestijnse terreurbewegingen, zoals Hamas en PFLP, betrokken zijn bij BDS-organisaties om deze in te zetten in hun aanvallen op Israël.

Minister Blok heeft eerder al laten weten dat het onderschrijven van BDS geen afwijzingscriterium voor financiering door de Nederlandse overheid is. In antwoord op Kuzu zegt Blok, dat in gesprekken met de Israëlische autoriteiten Nederland aandringt “op het respecteren van de vrijheid van meningsuiting van mensenrechtenbeschermers, ook als deze zich uitspreken tegen het regeringsbeleid”. Naar aanleiding van de uitzetting van Human Rights Watch-activist Omar Shakir liet de bewindspersoon op Buitenlandse Zaken al weten “bezorgd” te zijn over de toenemende druk op de maatschappelijke ruimte in Israël”.

Het standpunt omtrent BDS van het Nederlandse Kabinet staat in schril contrast tot Duitsland. Afgelopen jaar heeft de Duitse Bundestag een motie aangenomen die de boycotbeweging als antisemitisch bestempelt.

IHRA-definitie
In zijn Kamervragen verwijst Kuzu naar recente gebeurtenissen in de Verenigde Staten en probeert dit te relateren aan het gebruik van de Werkdefinitie Antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance in Nederland. Minister Blok benadruk dat de IHRA-definitie door de Tweede Kamer is aangenomen als niet-juridisch bindende werkdefinitie. “De werkdefinitie is in gebruik voor wetenschappelijk onderzoek en in gebruik bij de Politie en het Openbaar Ministerie bij het opsporen en vervolgen van antisemitisme,” aldus de minister van Buitenlandse Zaken.

Blok lijkt dan ook de zorgen van Kuzu niet te delen dat de werkdefinitie antisemitisme in Nederland wordt “misbruikt”. Boycotts, zoals BDS, worden erkend “als een legitieme politieke uiting” – aldus de minister die verwijst naar een rapport van de VN. “Niet-gewelddadige vormen van steun voor een boycot in het algemeen vallen onder legitieme meningsuiting die beschermd moet worden. Waar dergelijke oproepen de grens overschrijden en gebruik gemaakt wordt van antisemitische stereotypen, of discriminatie dan moet daar tegen worden opgetreden”, aldus de Rapporteur van het rapport waar minister Blok naar refereert.


Bronvermelding
Datum:        13-01-2020
Auteur:         ELKAN VAN DER RAAF
Website:      https://www.cidi.nl/


 

 

 

 

EN / NL/ עב