Wie nog steeds in de illusie leeft dat de Black Lives Matter (BLM) beweging in de VS niet totaal vijandig staat tegenover Israël, en bij uitbreiding tegenover het Joodse volk, hoeft alleen maar te luisteren naar de laatste tirade van Marc Lamont Hill.

In het verleden identificeerde de mainstream beweging voor zwarte sociale gerechtigheid onder leiding van Dr. Martin Luther King Jr. zich grotendeels met het Joodse volk en zijn historische benarde situatie, evenals met de Staat Israël en het zionisme.

Maar zoals in veel andere sectoren van de Amerikaanse samenleving, is met het afnemen van het bijbels christelijk geloof, de steun voor Israël omgeslagen in vijandigheid en steun aan de Palestijnse nationalistische zaak en haar gevaarlijke einddoelen.

‘Black Lives Matter spreekt zeer expliciet over de ontmanteling van het zionistische project (…) en omarmt zeer expliciet BDS (de anti-Israël Boycot, Desinvestering en Sancties beweging) op die gronden,’ zei Hill in een korte videoclip geplaatst op sociale media.

Hill is geen domme man, en zoals vele anderen van zijn soort zal hij niet expliciet oproepen tot de vernietiging van Israël, of zich niet te openlijk antisemitisch uitlaten. Maar de ‘ontmanteling van het zionistische project’ kan maar één ding betekenen. Evenmin kan het zionisme als een idee, een hoop en een nationalistische beweging worden losgekoppeld van het Joodse volk in het algemeen, hoezeer sommige liberale progressieve Joden dat ook zouden wensen.

Het is de vraag of Marc Lamont Hill al dan niet voor BLM als geheel spreekt. Het is immers een brede en gedecentraliseerde beweging. Maar hij is ongetwijfeld een van de meest herkenbare en prominente activisten van de BLM.

Wat maakt hem zo? Hill is tegenwoordig professor in media- en stedelijke studies aan de Temple University. Hij heeft soortgelijke functies bekleed bij een aantal andere universiteiten, waaronder Columbia University. Maar Hill is bij de meeste Amerikanen waarschijnlijk beter bekend als een mainstream media-commentator, die te horen was bij MSNBC, CNN, Fox News en Al Jazeera.

In 2018 werd Hill ontslagen door CNN nadat hij in een toespraak bij de Verenigde Naties feitelijk had opge­roepen tot de uitroeiing van de Joodse Staat. ‘Gerech­tigheid,’ vertelde hij de aanwe­zigen ter gelegenheid van de Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse Volk, ‘vereist (…) een vrij Palestina van de rivier tot aan de zee.’

Hill benadrukte later, dat hij doelde op gerechtigheid voor de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever (de rivier) en in de Gazastrook (de zee), en dat hij niet papagaaide wat de meeste Israëli’s als de strijdkreet van hun vijanden herkennen. Hij verzuimde echter in te gaan op (of was gewoon onwetend over) het feit dat de zin ‘van de rivier tot aan de zee’ wordt gezien als een oproep om Israël te vernietigen, omdat deze zin deel uitmaakte van het officiële handvest van Yasser Arafats Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), die toen nog door de internationale gemeenschap werd erkend als een terroristische organisatie.

Wat zijn excuses twee jaar geleden ook waren, het is nu kristalhelder dat Hill pleit voor de ondergang van de Joodse Staat en haar vervanging door een bi-nationale (Arabisch-Joodse) Staat Palestina ‘van de rivier tot aan de zee,’ waarvan Israëli’s uit het hele politieke spectrum je zullen vertellen dat dit zeer slecht is voor de Joden.


Bronvermelding:
Datum:        03-03-2021
Auteur:         Ryan Jones
Beeld:          Miriam Alster/Flash90
Website:      israeltoday.nl


EN / NL/ עב