Een nieuw wetsvoorstel in Schotland vormt een mogelijke zware bedreiging voor christenen. ‘Haatdragende’ boodschappen worden strafbaar met het aannemen van de wetgeving. Christian Today zet uiteen wat de gevolgen het wetsvoorstel zijn voor christenen. “Er is een reëel risico dat activisten christenen aan zullen klagen die van hun geloof getuigen”, reageert christelijke rechtenbeschermer Ciarán Kelly van The Christian Institute.

Het wetsvoorstel is een uitbreiding van het wetboek van strafrecht. Volgens het voorstel kunnen mensen worden berecht wegens ‘haatdragende’ en ‘onjuiste’ prediking en teksten richting ‘bepaalde groepen’. Het verboden materiaal is nog niet concreet gedefinieerd. Christenen vrezen dat het verspreiden van Bijbelse opvattingen over bijvoorbeeld seksualiteit als haatdragend zal worden gezien door activisten. Met het aannemen van het voorstel zouden christenen hiervoor kunnen worden berecht.

“De nieuwe misdrijven hebben betrekking op ‘beledigend’ gedrag dat bedoeld is om ‘haat aan te wakkeren’, maar er wordt niet uitgelegd wat deze termen eigenlijk betekenen. Zou het ‘beledigend’ en ‘hatelijk’ zijn om de Bijbelse leer over huwelijk, gender of seksuele ethiek te verkondigen? Er is een reëel risico dat activisten christenen aan zullen klagen die van hun geloof getuigen”, legt Kelly uit.

“Het effect van deze wetgeving op het publiekelijk en privé praktiseren van het geloof zou enorm zijn. Christenen zouden niet moeten vrezen voor het uiten van hun geloof”, aldus Kelly. Hij komt op voor gelovigen die onterecht worden veroordeeld in het westerse land. “Ik vrees dat zelfs de Bijbel onder ‘verboden materiaal’ zou kunnen vallen”, aldus Kelly. “We helpen al regelmatig predikers die onterecht zijn gearresteerd voor straatevangelisatie.”

Is christenvervolging alleen iets van buiten Europa? Uit een onderzoek van gemeente Amsterdam bleek dat in onze eigen hoofdstad christenen niet zonder gevaar hun geloof praktiseren. Lees hier meer over christenvervolging in Nederland.


Bronvermelding:
Datum:        17-11-2020
Auteur:        RFedactie
Beeld:          CIP
Website:      cip.nl


 

EN / NL/ עב