Dinsdag zijn er over de honderd rakketten uit Gaza afgevuurd op Israël.
De vijandigheden starten nadat Khader Adnan overleed in een Israëlische gevangenis na een hongerstaking van 86 dagen. Adnan’s laatste detentie was zijn 10e keer in het Israëlische gevangenissysteem, hij was een activist van de jihad. Israëlische functionarissen zeiden dat hij in totaal 13 keer is vastgehouden. Eerder was hij al vier keer in hongerstaking gegaan om te protesteren tegen zijn detenties, aldus de ‘Times of Israël’. (www.timesofisrael.com)

Afgelopen nacht bombardeerde de IDF (Israëlische Defence Force) strategische doelen in Gaza als respons op de raketten. De doelen waren onder meer een trainingskamp van Hamas, een andere basis met een wapenproductielocatie, een betonfabriek en een trainingslocatie, een locatie van de marinecommando’s van Hamas en een door Hamas gebruikte tunnel in het zuiden van Gaza, aldus de ‘Times of israël’. (www.timesofisrael.com) Volgens diverse Israëlische nieuwsbronnen  kwamen beide partijen vannacht rond 4 uur een staakt het vuren overeen en keerde de rust enigszins terug, .

The site where a rocket fired from gaza into Southern Israel, hit and damaged a car in the southern Israeli city of Sderot. May 2, 2023. Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Ook in Jenin was het gisteravond onrustig na de dood van de Palestijnse gevangene. De ‘Palestinian Islamic Jihad’ strijders verzamelden zich in een demonstratie waarbij gewapende Jihadstrijders vooropliepen in een optocht door Jenin, totdat de ‘Palestinian Authority Security’ de demonstratie beëindigde, wat in een gevecht onderling resulteerde. Ook in Jeruzalem in de wijk ‘Jabel Mukaber’ werd met stenen gegooid door Palestijnse jongeren gisteravond en was er veel onrust.

Daarnaast werden 2 woningen van terroristen vernietigd door de IDF als maatregel en waarschuwing voor anderen die Israël willen aanvallen. Dit leidde tot woede onder de Palestijnen.

Laten we bidden tot de Vader dat Hij de harten aanraakt en rust terugbrengt in het land wat zo verscheurd en verdeeld is op veel fronten!

1kronieken 16:7-36

Psalm van David

7 Toen, op die dag, gaf David voor de eerste maal deze psalm om de Heere te loven door de dienst van Asaf en zijn broeders.
8 Loof de Heere, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken.
9 Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem, spreek aandachtig van al zijn wonderen.
10 Beroem u in Zijn heilige Naam, laat het hart van wie de Heere zoeken, zich verblijden.
11 Vraag naar de Heere en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend.
12 Denk aan Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft, aan Zijn tekenen en de oordelen van Zijn mond,
13 nakomelingen van Israël, Zijn dienaar, kinderen van Jakob, Zijn uitverkorenen.
14 Hij is de Heere, onze God, Zijn oordelen gaan over de hele aarde.
15 Denk aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in duizend generaties,
16 aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten heeft, en Zijn eed aan Izak.
17 Voor Jakob heeft Hij het vastgesteld al een verordening, voor Israël tot een eeuwig verbond,
18 door te zeggen: Ik zal u het land Kanaän geven, het gebied dat uw erfelijk bezit is.
19 Toen u met weinig mensen was, ja met weinigen, en vreemdelingen daarin,
20 en zij van volk naar volk zwierven, en van het ene koninkrijk naar het andere volk,
21 liet Hij niemand toe hen te onderdrukken, ook bestrafte Hij koningen omwille van hen en zei:
22 Raak Mijn gezalfden niet aan, doe Mijn profeten geen kwaad.
23 Zing voor de Heere, heel de aarde, breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.
24 Vertel onder de heidenvolken Zijn eer, onder alle volken Zijn wonderen.
25 Want de Heere is groot en zeer te prijzen, en Hij is ontzagwekkend boven alle goden.
26 Want al de goden van de volken zijn afgoden, maar de Heere heeft de hemel gemaakt.
27 Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht, macht en vreugde zijn in Zijn plaats.
28 Geef de Heere, geslachten van de volken, geef de Heere eer en mach.
29 Geef de Heere de eer van Zijn naam, breng offers en kom voor Zijn aangezicht. Buig u neer voor de Heere in Zijn heerlijke heiligdom;
30 beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde. Ja, vast staat de wereld, zij zal niet wankelen.
31 Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen, laat men onder de heidenvolken zeggen: de Heere regeert.
32 Laat de zee bulderen met al wat zij bevat, laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is.
33 Dan zullen de bomen van het woud juichen voor het aangezicht van de Heere, want Hij komt om de aarde te oordelen.
34 Loof de Heere, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
35 En zeg: Verlos ons, o God van ons heil, en breng ons bijeen, en red ons vanuit de heidenvolken, opdat wij Uw heilige Naam loven en ons beroemen in Uw lof.
36 Geloofd zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid! En heel het volk zegt Amen! En het prees de Heere.

Laten wij deze Psalm van David proclameren en de God van Israël aanroepen, Hij is de enige die kan redden!

 


Bronvermelding:
Datum:        03-05-2023
Auteur:        Redactie Radio Israël
Beeld:          An explosion in Gaza, May 2, 2023. (Mohammed Abed/AFP)


 

 

EN / NL/ עב