Premier Benjamin Netanyahu is niet alleen de man die de Bijbelse gebieden wil annexeren. Hij is ook de kandidaat die de Israëlische kleine bedrijven zal stimuleren – als hij wordt herkozen, was Netanyahu’s boodschap in een nieuwe campagne.

Enkele weken voordat Israël weer verkiezingen houdt, was Netanyahu misschien bezorgd dat de rest van zijn verkiezingsprogramma te veel werd overschaduwd door een sterke nadruk op veiligheid en diplomatieke prestaties met betrekking tot het voorstel van de Amerikaanse president Donald Trump ‘Vrede tot Welvaart’.

Net zo belangrijk voor veel Israëli’s is de voortdurende ontwikkeling van de Israëlische economie, vooral wat betreft de mogelijkheid om nieuwe bedrijven te starten, wat in de Joodse Staat lang niet zo gemakkelijk is als in Amerika of Europa.

‘Kleine bedrijven zijn de basis van het Israëlische particuliere initiatief,’ zei Netanyahu, verwijzend naar de vele innovatieve bedrijven waaraan Israël zijn naam als de ‘Start-Up Nation’ heeft verdiend.

‘Ik geloof in particulier ondernemerschap,’ vervolgde de premier. ‘Ik heb tientallen hervormingen doorgevoerd, de belastingen verlaagd en de bureaucratie verminderd. Vier jaar geleden stonden we onderaan de OESO. Nu zitten we ergens in het midden. Maar ik wil in de top 10 staan.’
Met het oog daarop kondigde Netanyahu de benoeming aan van een nieuwe adviseur voor kleine bedrijven, samen met wie hij de grootschalige revolutie wil voltooien. Als hij de herverkiezing wint.

Bibi waarschuwde verder dat als zijn rivaal Benny Gantz, de leider van de partij Blauw-Wit, premier wordt, Israël terug zal keren naar een meer socialistische weg. Als bewijs wees hij op geruchten dat Gantz Avi Nissancorn, het huidige hoofd van de vakbond Histradroet, zou benoemen tot minister van Financiën.

Kapitalistisch varken
Netanyahu, student van het economisch beleid van de vroegere Amerikaanse president Ronald Reagan, is lange tijd door zijn linkse rivalen gehekeld als een ‘kapitalistisch varken’.

Israël blijft een overwegend socialistische samenleving, maar met een sterk ondernemersethos, dat Netanyahu hoopt te versterken.
Tijdens de recente wereldwijde economische recessie hebben internationale economen hun waardering uitgesproken voor Netanyahu’s beleid dat de economische veerkracht van Israël in stand hield.


Bronvermelding
Datum:        11-02-2020
Foto:            Flash90
Website:      https://israeltoday.nl/


 

EN / NL/ עב