De huidige lockdown doet ons denken aan de eerste lockdown van Israel: de Pesachnacht van 1313 voor Christus. In Exodus (Shmot) 22:22 staat dat het volk Israel het bloed van het lam aan de deurposten moest strijken en daarna naar binnen gaan. Ze mochten niet naar buiten tot de morgen, een (korte) lockdown in de Pesachnacht omdat de verderver rondging, die de eerstgeborenen zou doden in ieder huis waaraan men  geen bloed aan de deurposten had gestreken.

Het Joodse volk heeft wel meerdere ‘lockdowns’ ervaren door de eeuwen heen. Dikwijls was de reden dat zij door, met name Christelijke overheden, gedwongen werden om in getto’s te leven. In tijden van de vele vervolgingen en razzia’s, die de geschiedenis van Israel kernmerken, sloten Joden zich dikwijls vrijwillig op uit angst vermoord te worden.

De totale lockdown voor vanavond is onzes inziens een historisch moment!  Het is, berekende ik vanmorgen, precies 3333 jaar geleden dat het Grote Bevrijdingsfeest begon.

Pesach, Het Moment van de Uittocht, Israel mocht leven, opstaan uit de dodelijke slavernij en een Godsvolk worden. Tevens is deze avond Het Moment waarop Mashiach Jehoshua als Lam Gods stierf in het jaar 30 (vanavond precies 1990 jaar geleden) en ons bevrijdde van zonde en dood. Zou dit het moment of de tijd kunnen zijn dat Hij eindelijk weer verschijnt, maar nu als de Leeuw van Judah?
–   Dat nu spoedig de tijd komt dat mensen over de wereld de slip van een Joodse man zullen aanraken om te vragen met hem mee te gaan omdat ze weten dat God met hen is?
–   Dat Israel eindelijk de erkenning van de wereld krijgt dat zij Gods eigendom zijn, Zijn oogappel?
–   Dat we ons openstellen om van hen, zonder ons geloof in Mashiach te verliezen, te leren in plaats van hen almaar te willen bekeren want dit leidde door de eeuwen heen tot vreselijke drama’s voor het Joodse volk!
–   Dat we Israel mogen oproepen een licht voor de volkeren te zijn.
–   Dat we blijven geloven dat God hen Zelf de ogen opent en dat de sluier van de volkeren wordt weggenomen (Jes. 25) We mogen er in ieder geval naar uitzien. Het zal vast niet lang meer duren!

Yair en Karen, Ruth en Shmuel Strijker, Na’aleh-Israel

EN / NL/ עב