Het grondwettelijke hof van België, de hoogste bestuursrechter van het land, stelt dat het verbod op onverdoofd ritueel slachten in Vlaanderen en Wallonië legitiem is. Eind vorig jaar deed het Europees hof van Justitie in Luxemburg hier al een uitspraak over. Volgens dat hof druist het verbod niet in tegen de godsdienstvrijheid. Het Belgische hof gaat daarin mee en bevestigt die uitspraak. Joodse organisaties zijn boos en teleurgesteld. Zij spreken van discriminatie en achterstelling. Mogelijk komt er nog een gang naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Verbod
In 2019 voerden de Belgische deelstaten Vlaanderen en Wallonië een verbod in op zogenoemd onverdoofd ritueel slachten. Voortaan werden de sjechieta en de halal-slacht in de ban gedaan en daardoor moesten Joden zich voor kosjer vlees tot het buitenland wenden. Joodse organisaties procedeerden tevergeefs tot aan het Europese hof van Justitie toe. Die stelde eind vorig jaar dat het verbod niet in strijd was met de Europese regelgeving en dat de vrijheid van godsdienst in België niet in het geding is. Het Belgische grondwettelijk hof heeft die uitspraak nu bevestigd, naar verwachting.

Verdoven toegestaan
Het Europese hof stelde in december 2020 dat EU-lidstaten een verdovingsmethode kunnen opleggen om het dierenwelzijn bij rituele slachtingen te bevorderen. Het grondwettelijk hof erkent in zijn arrest van vrijdag dat het verbod ‘een beperking inhoudt van de godsdienstvrijheid van joodse en islamitische gelovigen’, maar dat die beperking beantwoordt ‘aan een dwingende maatschappelijke behoefte’ en dat deze ‘evenredig is met de nagestreefde doelstelling om het dierenwelzijn te bevorderen’. Het Belgische Hof wijst er ook op dat de methode van de omkeerbare verdoving bij ritueel slachten ‘niet zo worden geïnterpreteerd dat ze zou voorschrijven op welke wijze een religieuze rite moet worden uitgevoerd’.

Discriminatie
Joodse organisaties zijn teleurgesteld en verontwaardigd. In het weekend reageerden het Joods Wereldcongres en de Conferentie van Europese rabbijnen op de uitspraak van het Belgische hof. “Dit brengt België in lijn met de weinige andere landen waar het verbod op de sjechita dateert uit de nazitijd’, aldus de rabbijnenconferentie in een bericht. Het Wereldcongres spreekt over discriminatie van moslims en Joden. “Zeker nu antisemitisme in Europa en in de rest van de wereld toeneemt, kunnen we dit soort van religieuze vervolging niet onbesproken laten.” Belgische Joodse organisaties spreken van discriminatie en achterstelling.

Joods kopstuk genuanceerd
Het bekende Joodse N-VA-parlementslid Michael Freilich, voorheen hoofdredacteur van het blad Joods Actueel, was in het verleden erg kritisch maar slaat nu een genuanceerde toon aan. Als hoofdredacteur zei hij: “De laatste die ons een verbod op onverdoofd slachten oplegde, was Hitler.” Freilich nu tegen De Standaard: “Ik zat toen in het kamp dat moest polariseren. Die uitspraak moet met een korrel zout genomen worden. Ook de nazi’s hadden zo’n verbod, maar de insteek is vandaag totaal anders. Het gaat hier om dierenwelzijn, niet om antisemitisme.” Hij benadrukt dat Belgen nog steeds kosjer vlees mogen eten. “Het vlees kan van elders in de wereld worden ingevoerd. Het voortbestaan van de Joodse gemeenschap in ons land komt hiermee niet in het gedrang, zoals sommigen beweren.”

Hoe nu verder?
Het was Freilich’s partijgenoot Ben Weyts die het verbod op gang bracht. De Vlaamse minister van Dierenwelzijn wil deze bladzijde nu definitief omslaan. Maar mogelijk is het verhaal nog niet afgelopen, want de Belgische Joden kunnen nog naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg gaan. Dat Hof toetst of de mensenrechten in het gedrang zijn en kijkt naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het EVRM. Daarin staat dat godsdienstvrijheid een mensenrecht is en dat de staat neutraal dient op te treden. Dierenwelzijnsorganisaties zijn tevreden met het verbod en de uitspraak van het Belgische grondwettelijk hof. Zij zeggen nu ook te lobbyen voor een verbod in de deelstaat Brussel.


Bronvermelding:
Datum:        04-10-2021
Auteur:        Redactie Jonet
Beeld:         BreakingIsraelnews
Website:      Jonet.nl


 

EN / NL/ עב