Drie jaar nadat een Palestijns echtpaar een joods gezin heeft beschermd tegen Palestijnse schutters die hun auto onder vuur hadden genomen, heeft de staat Israël deze ‘nobele’ Palestijnse redders hun een verblijfsvergunning gegeven. Na hun onzelfzuchtige daad werden zij met de dood bedreigd door mede-Palestijnen.

Velen weten wat een moeizaam traject het is om bij het Israëlische ministerie van Binnenlandse Zaken een verblijfsstatus in de Joodse Staat te krijgen. Echter, niemand verdient deze status meer dan een Palestijnse man* en zijn vrouw die in 2016 onbaatzuchtig een gezin heeft geholpen van Joodse pioniers, die waren aangevallen door Palestijnse terroristen. Het heeft uiteindelijk toch meer dan drie jaar moeten duren, maar nu eindelijk mag het echtpaar permanent in de Staat Israël wonen en werken.

Drie jaar klinkt misschien onwaarschijnlijk lang en eigenlijk is dat het ook. Maar als je weet hoe lastig het is om door het bureaucratische labyrint van het ministerie van Binnenlandse Zaken te manoeuvreren bent, dan valt dit nog heel erg mee. De reden dat dit echtpaar ‘relatief snel’ een Israëlische residentie kreeg, had te maken met de urgentie van hun zaak.

De voorgeschiedenis. Op 1 juli 2016 openden Palestijnse schutters in de buurt van de stad Hebron in Judea het vuur op een auto met Israëlisch kenteken, die daarna enkele malen over de kop sloeg. In de auto bevonden zich rabbi Michael Mark, zijn vrouw Chava en hun twee tienerdochters.

Rabbi Mark werd bij de aanval gedood, Chava en hun beide dochters raakten gewond. Het Palestijnse echtpaar in kwestie was getuige van de nasleep van de aanslag en aarzelde niet om de Joodse slachtoffers te helpen. Terwijl de man de overlevende leden van de familie Mark uit het wrak haalde, begon zijn vrouw die arts is hun verwondingen te behandelen, terwijl ze wachtten op de komst van de reddingsdiensten.

Wegens hun inspanningen ontving het echtpaar een groot aantal doodsbedreigingen van andere Palestijnen. Vrijwel onmiddellijk kreeg het echtpaar een werkvisum in Israël, maar dat was slechts tijdelijk; het werd na augustus 2018 niet verlengd. Veel Israëli’s begonnen campagne te voeren voor het echtpaar, waaronder leiders van Joodse pioniers, en hun benarde situatie werd aan de orde gesteld door Channel 12 News.

Die druk werkte en vorige week overhandigde minister van Binnenlandse Zaken Aryeh Deri persoonlijk Israëlische identiteitskaarten aan het echtpaar en hun zoon. Hij noemde de Palestijnse man en zijn vrouw ‘onbaatzuchtig en nobel’ voor hun bereidheid om het leven van de Joden te redden, ondanks het stigma dat dit met zich meebrengt in hun eigen samenleving.

 

* naam blijft om veiligheidsredenen onvermeld

Bron: Israeltoday.nl

Foto: Gershon Elinson/FLASH90)

EN / NL/ עב