Leider Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FvD) heeft op een campagnebijeenkomst in Gouda openlijk zijn twijfels geuit over de legitimiteit van de Neurenberger processen. Deze processen werden na de Tweede Wereldoorlog gevoerd tegen de misdadigers van het nazi-regime en zorgden ervoor dat zij werden gestraft. Volgens Baudet is het Neurenberger Tribunaal van weleer niet legitiem. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) is boos over de uitspraak, die ervoor kan zorgen dat de daders van de oorlog en de Sjoa worden gerehabiliteerd.

Baudet deed zijn uitlatingen op het podium van zijn campagnebus. Met een karavaan trekt hij het land door om in verschillende plaatsen groepen toe te spreken. Het valt op dat het vooral jongeren zijn die op de bijeenkomsten afkomen. In Gouda kreeg hij vanuit het publiek een vraag of politici die nu verantwoordelijk zijn voor het coronabeleid op termijn voor een tribunaal zouden moeten verschijnen. Baudet vindt dat geen goed idee. “Ik ben geen voorstander van strafrecht met terugwerkende kracht. Ik beschouw het Neurenberg Tribunaal ook als illegitiem,” aldus de ultra-rechtse politicus. “Wat je gewoon moet doen is via democratische weg dit regime wegstemmen.”

Verontwaardiging
Een video van de uitspraak werd gedeeld op social media en lokte verontwaardiging uit. CIDI-medewerker Aron Vrieler is geschokt door Baudets nieuwe extreme uitlating. “Ik was echt sprakeloos,” zegt hij tegen De Telegraaf. “De Neurenberg-processen illegitiem noemen is automatisch een legitimering van het extremisme dat hier terecht stond.” De krant deed navraag bij FvD, waarvan de woordvoering zegt dat Baudet het anders heeft bedoeld. ‘Wat hij bedoelde is dat je mensen niet kunt veroordelen met wetten die pas zijn aangenomen nadat de feiten hebben plaatsgevonden. Dat heet het legaliteitsbeginsel en dat vormt de kern van een rechtsstaat. Moord was en is altijd illegaal en altijd onaanvaardbaar. De genocidale misdaden van de Duitsers hadden onder regulier nationaal recht bestraft moeten en kunnen worden’.

Vrieler neemt daar zeker geen genoegen mee. Hij stelt dat het onjuist is dat de nazi’s onder regulier nationaal recht bestraft hadden kunnen worden. “Ik schrik er heel erg van dat een parlementariër in Nederland dit zegt. De processen waren een eerste stap om te laten zien waar extremisme en antisemitisme toe hadden geleid: de Holocaust,” aldus de CIDI-medewerker in de krant.

Vaker in opspraak
Onlangs kwam Baudet opnieuw in opspraak om nieuwe racistische berichten in WhatsApp-groepen van FvD. Daar voor was het in het najaar van 2020 al raak om antisemitische racistische uitlatingen die eerder dat haar in de jeugdbeweging van de partij op WhatsAppgroepen waren gedaan. De affaire breidde zich uit nadat uit getuigenissen duidelijk werd dat leider Baudet ook antisemitische uitlatingen had gedaan. Partijkopstukken maar ook oud-collegae van de Universiteit Leiden deden daar kond van. Het gaf een beeld van Baudet als overtuigd antisemiet. Toen publiekelijk bekend werd dat hij zichzelf ‘antisemiet’ noemde, liepen veel FvD-kopstukken en volksvertegenwoordigers weg uit de partij. De meesten hergroepeerden zich in JA21, een nieuwe rechts-nationalistische partij die niet racistisch en antisemitisch wil zijn.

Lees ook:
Nieuwe getuigenissen geven beeld van Baudet als overtuigd antisemiet

Mensen uit de innerlijke kringen van FvD-voorman Thierry Baudet stellen dat hij er een antisemitisch wereldbeeld op nahoudt en dat anderen hem daarin niet hebben afgeremd of gecorrigeerd. Dat blijkt uit een artikel vol getuigenissen van collega’s en naasten van Baudet.


Bronvermelding:
Datum:        23-02-2021
Auteur:        Kemal Rijken
Beeld:          Twitter
Website:      Jonet.nl


 

EN / NL/ עב