De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben samen met de Conferentie van Europese Rabbijnen (CER) een actieplan ter bestrijding van haatdelicten, waaronder antisemitisme, in gang gezet. Een signaal van de verbeterende relaties van de Joodse Staat en zijn Arabische buren.

Het actieplan kwam na het historische bezoek van de paus aan Dubai. ‘Voor ons is dit historisch. Nu zijn er een aantal bijeenkomsten gepland om een definitief plan te formuleren. Tegen november zal alles worden omgezet in concrete acties’, aldus CER-voorzitter Rabbi Pinchas Goldschmidt.

Na het bezoek van de paus kwamen wereldleiders (christenen, moslims en Joden) bijeen in een conferentie in Moskou, georganiseerd door de VAE en de CER, om een actieplan op te stellen voor de aanpak van haatdelicten en toenemend antisemitisme. Doel van het initiatief is om de bewustwording van haatdelicten te vergroten en samen te leren hoe het fenomeen te bestrijden.

Op de conferentie werden christelijke, islamitische en Joodse religieuze leiders vergezeld door de president van het Russisch Joodse Congres Anna Bukeshitskaya en andere leiders van geloofsgemeenschappen, om te bespreken hoe zij dit fenomeen kunnen voorkomen en aanpakken door middel van goed leiderschap binnen hun gemeenschap.

De volgende stap is een conferentie in november, waar alle deelnemende leiders van religieuze gemeen­schappen een verdrag zullen ondertekenen dat hen verplicht geweld en antisemitisme in hun gemeenschap te bestrijden. De hoop is dat deze eerste stap in de samenwerking tussen religieuze gemeenschappen zal leiden tot verdraag­zaamheid en vermin­dering van antisemitisme en haatdelicten tussen religieuze gemeenschappen over de hele wereld.

Goldschmidt, die ook de opperrabbijn van Moskou is, zei tijdens de bijeenkomst: ‘Als president van de CER heb ik te maken met het Europese Jodendom, antisemitisme en het fenomeen van de vreemdelingenhaat, een zeer groot probleem waar Europese minderheden mee te maken hebben. We hebben de eerste conferentie in Rusland gehouden, omdat we hier wederzijds begrip hebben tussen moslims, christenen, Joden en andere vertegenwoordigers van religies. Ik ben blij dat de vertegenwoordigers van verschillende gemeenschappen en organisaties vandaag discussiëren over kwesties die vreemdelingenhaat veroorzaken en een echte ommekeer kunnen brengen in de strijd tegen antisemitisme.’

– – – – –

Bronvermelding
Datum:         16-09-2019
Auteur:         Yossi Aloni
Beeld:          https://israeltoday.nl/
Website:       https://israeltoday.nl/

– – – – –

EN / NL/ עב