In december 2018 schreef Likoed Nederland een artikel over het antisemitisme en de leugens van Jan Tervoort.Jan Tervoort schreef artikelen voor ‘The Rights Forum’, de in 2009 door oud-premier Dries van Agt opgerichte anti-Israël club.

Ondanks dat ons artikel aantoonde dat er bij de man een steekje los zit, kon hij gewoon blijven schrijven voor ‘The Rights Forum’. Sterker nog, hij werd hun hoofdauteur en dus bepalend voor het kwaliteitsniveau van hun artikelen.

Hij schreef bijna de helft van hun opinie-artikelen tussen september 2018 – toen hij daarmee begon – tot nu! Om precies te zijn: 12 van de 27 artikelen. De overige 15 artikelen kwamen van 6 andere auteurs.

Met Jan Tervoort ging het in die periode van kwaad tot erger. Het Joodse weekblad NIW lichtte al maanden geleden de club van Van Agt in dat Jan Tervoort racistische en antisemitische tweets en bedreigingen stuurde. Jan Tervoort was pro-Israëlische journalisten van verscheidene organisaties digitaal gaan stalken en wou privé-informatie over hen openbaar maken.

Het dieptepunt leek bereikt op 27 juni jl., toen NIW-redacteur Bart Schut een vakantiefoto met zijn zoontje op sociale media had gedeeld. In een tweet suggereerde Jan Tervoort dat voor dat jongetje “de Kinderbescherming moet worden gebeld”, met zo’n vader.

Desondanks bleef ‘The Rights Forum’ zijn artikelen publiceren.

Totdat hij op 12 juli jl. in een tweet de fractievoorzitters van linkse partijen opriep om hun Joodse pro-Israël-leden uit de partij te zetten. Tervoort Joden
Waarom zou dan moeten, volgens Tervoort? Omdat hij gelooft dat door een Joods complot de Britse Labour-partij valselijk beschuldigd wordt van antisemitisme.

Ook al weer idioot natuurlijk; de bewijzen van antisemitisme zijn verpletterend, allerlei Britse Kamerleden en andere prominenten hebben de partij daardoor al verlaten.
Naar aanleiding van ruim honderd getuigenverklaringen is de Britse antiracisme-instantie ‘The Equality and Human Rights Commission’ een formeel onderzoek gestart.

Oud CIDI-directeur Ronny Naftaniel werd met name genoemd door Jan Tervoort. Hij vroeg zich daarom op twitter af of Tervoort al Ariërverklaringen heeft opgesteld om lid te kunnen zijn van een linkse partij.
(De Ariërverklaring was een verklaring van niet-Joods zijn die alle Nederlandse ambtenaren moesten tekenen in de Tweede Wereldoorlog. Dries van Agt kwam na de oorlog in opspraak door zichzelf “een Ariër” te noemen.)

In eerste instantie ontweek de club van Van Agt op twitter de kwestie. In tweede instantie werd dan toch geantwoord dat Tervoort niet langer bij ‘The Rights Forum’ kan publiceren.

Zelfs voor de club van Van Agt was de gemanifesteerde Jodenhaat blijkbaar toch te veel zichtbaar geworden.

Echter, drie weken later heeft ‘The Rights Forum’ zich op hun website nog steeds niet gedistantieerd van het haatzaaien, het antisemitisme en het Joodse complotdenken van hun voormalige hoofdauteur Jan Tervoort.
Op een herhaalde vraag of zij dat nog gaan doen, kwam geen antwoord. Dat zij nog achter de opinies van Jan Tervoort staan, blijkt tevens uit het feit dat zijn onzinnige artikelen nog steeds op hun website staan.

Jan Tervoort is weliswaar ontmaskerd als antisemiet, zijn gedachtegoed mag voort blijven leven bij die club met erevoorzitter Dries Van Agt.

Tervoort TRF

 

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   08-08-2019
Auteur:   SETH J. FRANTZMAN
Website: likoed.nl

– – – – –

EN / NL/ עב