Er gaat nog steeds een schokgolf door Amerika en door de wereld na het lekken vanuit het Amerikaanse Hooggerechtshof over een voorgenomen beslissing om de mogelijkheid tot abortus niet langer landelijk te regelen, maar per staat. De schokgolf heeft ook Israel bereikt. Ik werd niet blij toen ik de officiële reactie van Israel las.

De Israëlische minister van Volksgezondheid, Nitzan Horowitz, heeft aangekondigd dat Israel abortus nog toegankelijker gaat maken ‘en niet zal toestaan dat het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof ons 50 jaar terug in de tijd werpt.’
Abortussen moeten in de Joodse staat aan een speciale medische commissie ter goedkeuring worden voorgelegd. Meestal is dit niet meer dan een formaliteit. Jaarlijks worden in Israel ongeveer 20.000 abortussen uitgevoerd, terwijl er slechts 200 verzoeken worden afgewezen.
Minister Horowitz wil nu de medische commissie, die abortussen goed- of afkeurt, afschaffen, zodat elke vrouw ongehinderd haar ongeboren kindje kan laten aborteren. Het wordt een ‘behandeling’ als alle andere behandelingen.

Het doet mij pijn als ik dit lees. Je laat je kindje aborteren alsof het een wratje is wat je weg laat halen. Ongeboren kinderen zijn binnenkort absoluut vogelvrij in Israel.
‘O, Heere, ontfermt U Zich over Uw volk, spaar Uw volk, spaar de ongeboren kinderen. Laat dit plan van deze minister niet doorgaan.’


Bronvermelding:
Datum:        14-05-2022
Auteur:        Dirk van Genderen
Website:      https://dirkvangenderen.nl/


 

EN / NL/ עב