‘Ongevaccineerden zijn de nieuwe Joden’, zo schreef Kamerlid en Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet op Facebook. Hij kreeg veel kritiek op zijn vergelijking van de huidige tijd met de Tweede Wereldoorlog. Toch was er ook bijval. Hoe kijkt opperrabbijn Jacobs hier naar? Klopt de vergelijking op een bepaalde manier of is het echt totale onzin? De opperrabbijn geeft in deze column antwoord op die vragen. 

Normaliter bestaat een column uit 500 woorden. Deze column zou echter uit slechts één enkel woord moeten bestaan, namelijk een keihard “neen”. De vraag deed me een beetje denken aan dat cynische grapje. Er had een ernstig ongeluk plaatsgevonden en de vraag rees nu: Wie is er schuldig, de Jood of de lantaarnpaal? Waarop degene aan wie de vraag werd voorgelegd een tegenvraag stelde: Hoezo de lantaarnpaal…?

We kunnen en mogen onze overheid niet op één lijn trekken met een overheid die in zijn regeringsbeleid als speerpunt had opgenomen: Die Endlösung.

Net zoals het onacceptabel is dat er in de sociale media de schuld van het coronavirus aan de Joden wordt toebedeeld, op precies dezelfde wijze is het te zot voor woorden dat ongevaccineerden vergeleken worden met Joden en onze overheid met het criminele misdadige leiderschap van nazi-Duitsland. Natuurlijk mag ieder het oneens zijn met het beleid van de overheid, daarvoor leven we een democratie. En als u nu gaat zeggen dat Hitler ook democratisch werd gekozen, dan toont dat inderdaad dat ook een democratie ernstig de fout in kan gaan.

Maar zelfs als achteraf zou blijken dat de vaccinatieplicht, die er overigens nog niet is, opgelegd zou worden en na jaren blijkt dat die beslissing medisch bezien fout was geweest, dan nog kunnen en mogen we onze overheid niet op een lijn trekken met een overheid die in zijn regeringsbeleid als speerpunt had opgenomen: Die Endlösung. De uitroeiing van alle Joden ter wereld, een heel volk. En zelfs als onze overheid ook als bijgedachte zou hebben andere motieven dan uitsluitend het welzijn van de bevolking, dan nog vallen die bijbedoelingen volledig in het niet tegen Die Endlösung.

Dat de problematiek van corona lastig is en dat de aanpak c.q. oplossing momenteel echt nog niet zwart-wit is, is duidelijk. Maar de overheid zal een beslissing moeten nemen, hoe die ook moge uitvallen. Daarvoor vormen ze de regering, ‘s lands overheid. De halaga, de Joodse wet, is niet altijd en niet in alles zwart wit, omdat vele problemen zich in het grijze gebied afspelen. Corona is nog steeds grijs en daarom zijn de meningen verdeeld. Maar aan het eind van de (Joodse) rit, dienen we ons te onderwerpen aan de wetten van het land.

De vergelijking doortrekken naar een onfris niveau gaat concentratiekampen te ver.

Maar als die wetten vergelijkbaar zouden zijn met de wetten in de jaren ’40-’45, dan mogen we niet als kuddedieren meelopen en de verkeerde kant opgaan, zoals toen geschiedde. Joden kregen restricties opgelegd, werden letterlijk en figuurlijk een richting opgedreven. Het begon met het verbod op het koosjere slachten en eindigde in de gedwongen verhuizing via Durchganslager Westerbork naar de gaskamers. Past het om de vergelijking te trekken met ongevaccineerden? Bezwaar tegen vaccinatie mag een mens kenbaar maken, maar de vergelijking doortrekken naar een onfris niveau gaat concentratiekampen te ver!

Mijn verzoek aan de individuen die menen de link te mogen leggen: probeer eerst de beperking op het verbod van koosjer slachten of de pogingen daartoe aan te pakken, want dat beperkende verbod was de eerste uitvaardiging van Hitler op de weg naar Sobibor. Als een aantal mensen zich zorgen maakt over onze overheid die zijn onderdanen te veel aan banden zou leggen, denk dan ook aan het overheidsbeleid ten aanzien secularisatie in het onderwijs.

Maar zelfs als het pro-vaccinatiebeleid onacceptabel is, dan nog kunnen en mogen we Rutte en zijn demissionaire ministers niet met nazi-beulen vergelijken. Onacceptabel! En als het antwoord is dat ze dat niet doen, dan klopt dat inderdaad, want de overheid wordt namelijk niet direct uitgemaakt voor nazi-beulen. Maar als de onderdanen Joden worden genoemd dan is de stap naar het nazi-regiem nauwelijks een drempeltje te noemen. En dus vind ik de vergelijking onfris, onjuist en ongepast!


Bronvermelding:
Datum:        03-06-2021
Auteur:        Opperrabbijn Jacobs
Beeld:          CIP
Website:      cip.nl


 

EN / NL/ עב