“Vandaag is een dag van verandering in de Mensenrechtenraad. Een dag waarop moraliteit het wint van hypocrisie. Genoeg met de vooringenomenheid. Genoeg met de obsessie met Israël.”

Terwijl een officiële VN-onderzoekscommissie Israëls diplomatieke isolatie nastreeft, kwamen 21 naties vorige week maandag uit voor de Joodse staat. Ze uitten hun bezorgdheid over het ongewoon brede mandaat van de commissie en de obsessieve gerichtheid van de VN-Mensenrechtenraad op Israël.

In Genève spraken de drie leden van een onderzoekscommissie van de VN – die allen een verleden van anti-Israël activiteiten en retoriek hebben – de Mensenrechtenraad en de pers toe in de nasleep van hun eerste rapport dat vorige week werd vrijgegeven.

Op dinsdag gaf commissievoorzitter Navi Pillay Israël de schuld van elk facet van het langlopende conflict met de Palestijnen. Er zij op gewezen dat deze vrouw een gedocumenteerde staat van dienst heeft in het lobbyen bij regeringen om Israël sancties op te leggen,

De commissie, die werd opgericht in de nasleep van Israëls 11-daagse conflict met Hamas in de Gazastrook afgelopen mei, is uniek onder de 33 onderzoekscommissies of andere onderzoek organen die door de Mensenrechtenraad in het leven zijn geroepen. Haar mandaat heeft geen einddatum en haar werkingssfeer is niet beperkt tot een bepaalde onderwerp. In plaats daarvan bestrijkt het alle beschuldigingen van schendingen van de mensenrechten in verband met het conflict, die teruggaan tot het proces van de oprichting van Israël.

Het uitgebreide mandaat, samen met een jaarlijks budget van ongeveer 5 miljoen dollar, dat aan de commissie wordt toegekend door een Mensenrechtenraad, die al berucht is om zijn obsessieve aandacht voor Israël, baarde sommige VN-lidstaten zorgen, en het eerste rapport van de commissie deed weinig tot niets om die zorgen weg te nemen. In reactie hierop leidden de Verenigde Staten een internationale inspanning om de bevindingen van de commissie te weerleggen.

“Wij zijn van mening dat de aard van de in mei jongstleden ingestelde COI eens te meer aantoont dat sinds de oprichting van deze Raad onevenredig veel aandacht wordt geschonken aan Israël en dat daaraan een einde moet komen,” aldus een verklaring van de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties in Genève Michèle Taylor, ondertekend door de Verenigde Staten, Israël en 20 andere partners.

“Wij blijven van mening dat er een einde moet komen aan dit langdurige onevenredige onderzoek en dat de Raad alle mensenrechtenproblemen, ongeacht het land, op een onpartijdige manier moet aanpakken. Helaas vrezen wij dat de onderzoekscommissie verder zal bijdragen tot de polarisatie van een situatie waarover zo velen van ons zich zorgen maken”, aldus de verklaring, die eraan wordt toegevoegd dat geen enkel land boven controle en verantwoordingsplicht verheven is, maar wel op basis van consequente en universeel toegepaste normen.

Het document is ondertekend door een coalitie van wereldmachten, insulaire naties en landen die Afrika, Latijns-Amerika en Europa vertegenwoordigen. Tot de ondertekenaars behoren Oostenrijk, Bulgarije, Brazilië, Canada, Kameroen, Colombia, Kroatië, Eswatini, Duitsland, Guatemala, Nederland, Hongarije, Israël, Liberia, Marshalleilanden, Micronesië, Nauru, Noord-Macedonië, Palau, Togo, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

De meeste van deze landen zijn geen lid van de Mensenrechtenraad, maar het rapport van de commissie zal eind dit jaar worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de VN, waar alle landen waarschijnlijk zullen stemmen over de aanbevelingen van de commissie.

De duidelijke boodschap van deze verklaring
De Israëlische regering, die geweigerd heeft deel te nemen aan het werk van de commissie, uitte haar dankbaarheid voor de steun.

“Vandaag is een dag van verandering in de Mensenrechtenraad. Een dag waarop moraliteit het wint van hypocrisie. Genoeg met de vooringenomenheid. Genoeg met de obsessie voor Israël. Ik wil de Verenigde Staten en mijn vriend, minister van Buitenlandse Zaken [Antony] Blinken, bedanken voor het leiden van deze belangrijke en noodzakelijke stap, en elk van de landen die deze verklaring hebben ondertekend,” schreef de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid.

“Ik hoop dat de Mensenrechtenraad de duidelijke boodschap van deze verklaring zal begrijpen en de [onderzoekscommissie], die in zonde geboren is, zal opheffen en zich met de mensenrechten zal gaan bezighouden zoals ze verondersteld werd te doen vanaf de dag van haar oprichting,” voegde hij eraan toe.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid. (Foto: Olivier Fitoussi / Flash90)

 

Pillay verklaarde dat het werk van haar commissie tot dusver “de asymmetrische aard van het conflict” heeft bevestigd, waarbij Israël als de agressor wordt aangewezen, ondanks het feit dat het meerdere vredesvoorstellen van de internationale gemeenschap heeft aanvaard. Zij gaf ook een soort waarschuwing aan Israëls diplomatieke en militaire partners, en vertelde de Raad dat derde staten schuldig kunnen zijn aan het overtreden van het internationaal recht in hun omgang met Israël.

“Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de overdracht van wapens wanneer er een duidelijk risico bestaat dat deze kunnen worden gebruikt om ernstige schendingen of misbruiken van het internationaal recht inzake de mensenrechten of ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht te begaan of te vergemakkelijken,” verklaarde Pillay.

Ze ging zelfs zo ver dat ze Israël verantwoordelijk stelde voor de schendingen van de mensenrechten en de politieke corruptie van de Palestijnen zelf.

“Israëlische acties hebben een sfeer van straffeloosheid gecreëerd die ook de Palestijnse plichtsdrager heeft aangemoedigd om schendingen van de mensenrechten onder hun eigen bevolking te begaan, met inbegrip van het uitblijven van parlements- en presidentsverkiezingen door de Palestijnse Autoriteit,” zei ze.

Als vergelding voor de door de VS geleide verklaring over het werk en het mandaat van de commissie, en de bezuiniging van 25% van het budget van de commissie door het ministerie van Buitenlandse Zaken, riep de ambassadeur van de Palestijnse Autoriteit bij de Verenigde Naties in Genève, Ibrahim Khraishi, de Algemene Vergadering van de VN op om het Amerikaanse lidmaatschap van de Raad voor de Mensenrechten op te schorten, aldus het dagblad The Jerusalem Post.


Bronvermelding:
Datum:        21-06-2022
Auteur:       Jewish News Syndicate (JNS
Beeld:          Pixabay.com
Website:      israeltoday.nl


 

 

EN / NL/ עב