Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! En tegen het zuiden: Weerhoud niet! Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde.
Jesaja 43 vers 5 en 6

De afgelopen dagen heb ik diverse berichten doorgestuurd gekregen waarin de rol van Europa belicht werd die daarin een kwalijke rol zou spelen en dat Rusland gedwongen werd om in te grijpen. Wie heeft er eigenlijk gelijk? Is dat op dit moment belangrijk? Ik denk dat we ons als gelovigen momenteel moeten richten op de hulpverlening van de burgers die slachtoffer zijn van een oorlog die nu gaande is.

We weten dat er een dag komt dat de Here God alle volken voor Zich zal brengen en dat Hij rechtvaardig zal oordelen. Maar aan ons is nu de oproep om te helpen bij het thuisbrengen van het Joodse volk. Al jaren weten we dat er een tijd gaat komen dat de Here God een periode van de jagers zal toestaan en zo de situatie zal gebruiken om Zijn volk te forceren om naar Israël, hun thuisland, op te gaan: Aliyah te maken. (Jeremia 16: 16)

Hierbij een korte impressie van onze activiteiten.
In de afgelopen week is het erg druk geweest met telefoontjes, bezoek aan Duitsland en overleg over de situatie in Oekraïne. De laatste info is dat het daar steeds kritieker wordt en de tijd dat we nog mensen kunnen halen uit bijvoorbeeld Kiev is, zoals het nu lijkt, bijna voorbij.
Brandstof is in Oekraïne nog maar beperkt beschikbaar, voedsel raakt op en zelfs in Polen wordt het steeds moeilijker. Bovendien krijgen de landen waar de vluchtelingen naar toe trekken ook te maken met logistieke problemen. 

Sinds het uitbreken van de oorlog hebben we met onze teams in Oekraïne (25 personen), Polen, Moldavië, Bulgarije, etc. nauw contact. In Polen hebben we meer dan 800 bedden beschikbaar gesteld en zijn er op het moment van schrijven 3-4 bussen visa versa om Joodse vluchtelingen op te halen en naar opvanglocaties te brengen. In samenwerking met het Joods Agentschap zullen deze mensen vervolgens naar Israël gebracht worden.

Afgelopen week hebben we, door uw bijdragen van de afgelopen week, financieel bij kunnen dragen met het ophalen van weeskinderen in Odessa, die vandaag (3 maart) vanuit Roemenië naar Israël vliegen. Ook heeft u ons met uw bijdragen ons in staat gesteld dat we zes bussen konden financieren om Joodse Oekraïners naar Polen te repatrieren. Dit is buiten de gebruikelijke zaken waar we al bij betrokken zijn. We doen dit vanzelfsprekend in samenwerking met met Joodse organisaties.

De insteek blijft: direct door naar Israël! Helaas lukt dat niet voor iedereen.

Momenteel hebben we gesprekken om Joodse mensen naar het Westen te halen. Dat is onder andere de reden dat ik de afgelopen weken tweemaal in Duitsland ben geweest. Nederland is nu dus ook een optie om vluchtelingen op te vangen. Dit aantal is zo groot dat we ons gewoon niet kunnen voorstellen wat dat de komende tijd, ook voor ons, gaat betekenen.

We hebben inmiddels ook een touringcar aangeboden gekregen en chauffeurs hebben zich gemeld om deze te besturen. We hebben wijsheid nodig en overleggen met de teams wat het beste is en hoe we dit alles moeten aanpakken.

Wat de werkers betreft: het is zo geweldig om te horen hoe gemotiveerd iedereen is, hoe men bereid is om met gevaar voor eigen leven elke dag op pad te gaan en dagen van 16 tot 18 uur geen uitzondering zijn.

Wat kunt u doen?
Uw gebed is hard nodig. Gebed voor bescherming, voor wijsheid, voor kracht etc.
Momenteel zijn de kosten die de teams moeten maken zeer hoog vanwege o.a. aankoop van voedsel, brandstofkosten, huisvestings-/overnachtingskosten voor de vluchtelingen, etc. Zo kosten alleen al de bussen in Polen dagelijks € 1.000 (per bus) inclusief brandstof en voedsel voor de vluchtelingen en de lijst gaat nog wel verder.

We zijn naast de HERE God u bijzonder dankbaar voor de vele giften die we tot nu toe mochten ontvangen. We bidden dat het werk een krachtig getuigenis mag zijn en dat God alle eer krijgt.

Jack van der Tang

Mocht u zich geroepen weten om dit belangrijke werk financieel te ondersteunen met een gift klik dan hier.

Zelf overmaken kan natuurlijk ook op IBAN: NL89 INGB 0009 3110 97 ten name van Pillar of Fire onder vermelding van ‘Project ondersteuning Alijah
Stichting Pillar of Fire is een door de fiscus erkende ANBI-organisatie waardoor uw giften van de belasting aftrekbaar zijn.

De Here zegene u en uw gave!

EN / NL/ עב