Het is weer de tijd van het jaar waarin kerken over de hele wereld zingen over Bethlehem en bevestigen dat het geloof in Jezus een Joods geloof is. Een oud middeleeuws lied zegt: “Noel, Noel, Born is the king of Israel.” Een ander zegt: “Verheug u, verheug u, Emmanuel zal tot u komen, o Israël.”

Ik ben opgegroeid in Zweden, waar sommige van de oude kerkhymnen nog explicietere Israëlische en Joodse dingen zeggen. Een uit 1893 zegt dingen als “Sion, ontmoet uw koning, Jeruzalem zal blij zijn.” Een lied waar ik als klein kind van hield, is ‘The Star of Bethlehem’, geschreven in 1891, waar een deel van de tekst ‘nacht in het land van Juda, nacht in Zion’ beschrijft.

Deze hymnen zijn allemaal teruggeschreven toen de Bijbel aan de basis stond van alles in de kerk, en er was geen controverse over Israël, omdat iedereen wist dat de Joden dat land niet langer bezitten, en er was geen kans dat ze’ Ik krijg het ooit terug. Het waren slechts enkele historische oude feiten die belangrijk zijn voor het bijbelse verhaal en het christelijk geloof.

Zoals ik eerder heb vermeld, is het geloof in Jezus in de kern een Joods geloof. Als je in Jezus gelooft, geloof je in het Oude Testament, want daarvoor kwam hij om te vervullen. De ketterij van Marcion, die probeerde Jezus los te koppelen van de Joodse geschriften, werd in de 2e eeuw door de kerk aan de kaak gesteld. Als christen neem je deel aan een oud Joods geloof in de verlossende Messias. Al deze hymnen bevestigen het – Bethlehem, het land van de Joden, Israël, Zion.

Het is dan ook buitengewoon bizar als een kerk zegt dat Bethlehem in bezet gebied ligt.

Ik zeg niet dat je de Palestijnen niet kunt steunen. Ik zeg niet dat Israël altijd alles goed doet. Ik vraag je niet eens om partij te kiezen in het conflict. Wat ik zeg is – als je beweert dat Bethlehem niet in Israël ligt, ontken je je eigen geschriften, je eigen kerstliederen en je eigen geschiedenis. Het is één ding als een seculiere of moslimleider de historische band van Israël met het land ontkent. Ze vertrouwen niet op het Oude Testament als basis van hun bestaan. Maar als een christelijke kerk of organisatie het doet, roept dat vragen op.

Ik laat de Palestijnse christenen hier buiten. Ik kan het ze helemaal niet kwalijk nemen. Ze moeten vaak anti-Israëlische dingen zeggen om gunst te krijgen in de ogen van hun dictatoriale regering. Ik zal automatisch alle laster die ze tegen mij hebben vergeven. Ik weet dat de meesten van hen van mij houden als een broeder in Christus, zelfs als we diepe meningsverschillen hebben, net zoals ik van hen houd. Maar christelijke organisaties en kerken uit democratische landen die niets te vrezen hebben van hun regeringen – zou het je pijn doen om, ik weet het niet, misschien te stoppen met het ondermijnen van je eigen geloof?

Nogmaals – heb de Palestijnen lief en help en steun alles wat je wilt. Bekritiseer Israël zoveel je wilt. Dat is niet mijn probleem hier. Noem het niet in één adem bezet land terwijl u in één adem hymnen over Bethlehem in Israël zingt. Als je voelt dat je de internationale politiek in moet (en ik begrijp eerlijk gezegd niet echt waarom een ​​kerk dat zou willen doen), en deze kant kiest, dan kun je het op andere manieren zeggen. Noem het betwist gebied. Zeg daarover wat je wilt. Noem jezelf gewoon geen christenen en verloochen dan de bijbelse geschiedenis.

Ik maak me geen zorgen over Israël. Het komt wel goed met ons. Ik maak me zorgen om jou, de kerken en je toekomst. “Je zult alleen merken dat je tegen God vecht.” (Handelingen 5:39). Uw bestaan ​​als kerk of organisatie is afhankelijk van een geloof dat steunt op de joodse geschriften over de geboorte van de joodse Messias in de joodse stad Bethlehem. Ondermijn dat, en je hebt al snel alles ondermijnd wat de kern van je geloof is, en uiteindelijk zal je bestaan ​​niet meer relevant zijn.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Tuvia’s blog , 1 december 2021, en opnieuw gepost met toestemming.


Bronvermelding:
Datum:        06-12-2021
Auteur:         Tuvia Pollack
Website:      https://news.kehila.org/


 

EN / NL/ עב