Israël is een land van immigranten. Evenals Joden de afgelopen jaren de bescherming en rechten hebben genoten die de Staat Israël hun biedt, heeft ook Israël zelf de voordelen van immigratie genoten. Nu is het tijd voor Joden om naar huis in Israël te komen.

Nieuwe immigranten brengen nieuwe vaardigheden, frisse perspectieven en originele ideeën met zich mee, die Israël sinds zijn stichting in 1948 tot een succesvolle smeltkroes van cultuur en innovatie hebben gemaakt.

In 2019 werd de Joodse bevolking van de wereld geschat op iets minder dan 15 miljoen mensen, waarvan er 8 miljoen in Israël wonen. Toch is de immigratie uit West-Europa en Noord-Amerika de laatste jaren op onverklaarbare wijze afgenomen. De meeste immigranten die in 2020 naar Israël gingen, kwamen bijvoorbeeld uit Oost-Europa, vooral uit Rusland en Oekraïne.

Wat zijn de verwachte immigratietendensen naar Israël voor 2021, en hoe kan Israël de Aliyah vergroten?

Waarom zou je nu naar Israël verhuizen?
De Covid-19 pandemie en de daaruit voortvloeiende economische en sociale onrust wereldwijd, bieden een grote kans voor Israël om immigratie aan te moedigen en zo te profiteren van de rijkdom aan expertise die immigranten te bieden hebben. Israël heeft aan de naties van de wereld, en aan potentiële nieuwe immigranten, bewezen dat het een aantrekkelijke bestemming is om naartoe te verhuizen, nadat het als eerste land de verspreiding van de pandemie heeft uitgeroeid en het leven weer op gang heeft gebracht.

Er zijn verscheidene andere tendensen waarop Israël kan inspelen om Joden in de hele wereld, en in het bijzonder in West-Europa en Amerika, duidelijk te maken dat Israël de plaats voor hen is. Er zijn echter ook moeilijkheden en hindernissen, die Aliyah naar Israël kunnen belemmeren, die binnenkort zullen worden behandeld.

Religieuze Joden uit Noord-Amerika komen thuis in Israël. (Foto: Miriam Alster/Flash90)

Antisemitisme in de wereld neemt toe: Coronavirus en Arabisch-Israëlisch conflict
Over de hele wereld neemt het antisemitisme toe, als gevolg van de Covid-19 pandemie en de recente toegenomen aandacht van de interna­tionale media voor de politieke situatie in Israël.

Aan het eind van de islamitische vastenmaand Ramadan, dat samenviel met oplopende spanningen in Jeruzalem, rond de Tempel­berg en de mogelijke uitzettingen van Arabische gezinnen uit woningen in Oost-Jeruzalem waarvoor zij geen huur betalen, ontstond onge­kende burgerlijke onrust onder de jonge Arabische bevolking. Die verspreidde zich over het hele land en de westelijke Jordaanoever. Hamas begon als steun­betuiging raketten af te vuren vanuit Gaza, en Israël heeft met geweld terug­geslagen. Joden over de hele wereld onder­vinden en voelen meer haat dan gewoonlijk, als gevolg van de grote aandacht voor het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Uit een enquête van de Anti-Defamation League bleek dat 2/3 van de Amerikaanse Joden zich minder veilig voelen dan in enige andere periode in de afgelopen 10 jaar.

Bovendien blijkt uit een studie van de Universiteit van Tel Aviv dat Joden sinds het begin van de pandemie steeds vaker het voorwerp zijn van anti­semitische beschul­digingen dat zij achter de pandemie zitten, of dat zij rechtstreeks voordeel halen uit de situatie.


Ethiopische immigranten blijven thuiskomen in Israël. (Foto: Tomer Neuberg/Flash90)

Goede redenen om Aliyah naar Israël te overwegen Israël heeft een uitstekend nationaal gezondheids­systeem en goede scholen en openbaar onderwijs.

In de Joodse diaspora zijn de hoge kosten van de gezondheidszorg en de falende medische systemen een reden tot bezorgdheid. De gemiddelde uitgaven voor gezondheidszorg in de VS stijgen voortdurend, zonder evenredige stijging in kwaliteit. Prognoses tonen aan dat tegen 2027 de kosten voor gezondheidszorg in de VS ongeveer 17.000 dollar per persoon per jaar zullen bedragen.

Israëls nationale gezondheidszorgsysteem kan als een aantrekkelijk voordeel worden aangeprezen voor Joden die in de diaspora leven, ervan uitgaande dat het systeem resultaten van hoge kwaliteit blijft leveren tegen lage kosten.

Evenzo moeten Joden steeds meer uitgeven om ervoor te zorgen dat hun kinderen een degelijke Joodse opvoeding krijgen. Dit leidde ertoe, dat meer Joodse gezinnen de moeilijke keuze moeten maken om een Joodse opvoeding uit eigen zakt te betalen, of om hun kinderen naar een openbare school te sturen. Nu Joodse gezinnen op zoek zijn naar alternatieve onderwijsvormen, kan Israël daarop inspelen door het openbare onderwijssysteem aan te prijzen als een gratis en kwalitatief hoogstaand alternatief.

Ook religieuze verscheidenheid moet worden benadrukt om immigratie te stimuleren. De inspanningen van de Israëlische regering tonen aan, dat vooruitgang wordt geboekt bij het opnemen van elke Jood, ongeacht zijn persoonlijke stroming binnen het Jodendom. Dit kan de belangstelling van Westerse Joden om naar Israël te immigreren versterken.


Nieuwe immigranten arriveren uit Frankrijk. (Foto: Nati Shohat/Flash90)

Wat kan Israël doen om meer Aliyah aan te moedigen?
Uit een recent rapport van Deloitte blijkt, dat immigranten uit Westerse landen alle inves­teringen die de overheid in hen heeft gedaan, binnen twee jaar na aankomst terugbetalen. Door hun hoge opleidings­niveau en hoge sala­rissen kan Israël niet alleen profiteren van de vaardig­heden die zij mee­brengen, maar ook van de belasting­inkomsten die zij ontegen­zeggelijk zullen opleveren. Deze bron van immigratie is van vitaal strategisch en economisch belang voor Israël.

De regering van Israël zou van de immigratie uit de West-Europese landen en de VS een strategische prioriteit moeten maken. Zij kan dit doen door een inter-ministeriële task force op te richten, die verantwoordelijk zal zijn voor het formuleren van een plan ter bevordering van de immigratie.

Het is van cruciaal belang om het immigratieproces zelf sneller en gemakkelijker te maken, om potentiële immigranten niet af te schrikken door onnodige bureau­cratie en rompslomp.

Het vergroten van de immigratie naar Israël zal moeten worden ondersteund door een uitgebreide public relations-campagne, om beter te begrijpen welke delen van de Joodse gemeenschap buiten Israël overwegen te verhuizen, en om immigratie te stimuleren door het bevorderen van werk­gelegen­heid en huis­vestings­mogelijk­heden in Israël. Een slimme en gerichte campagne kan leiden tot meer immigratie naar Israël, wat in het voordeel is van iedereen hier in het land.

Aan de andere kant is er natuurlijk de voortdurende aandacht in de media buiten Israël voor het conflict, met vooral de beelden van geweld­dadige woedende bendes die auto’s, winkels en publieke eigen­dommen vernielen. Dit kan degenen afschrikken die Aliyah naar Israël overwegen en op zoek zijn naar een nieuwe plaats om met hun gezin te wonen. Immigranten die kiezen voor Israël, in het bijzonder die uit Noord-Amerika en Europa, moeten daarom ook een ideologische motivatie hebben, en niet alleen streven naar verbetering van hun levensstandaard.

Advocaat Joshua Pex is een partner in het Israëlische advocatenkantoor Cohen, Decker, Pex & Brosh

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de wekelijkse nieuws­brief.


Bronvermelding:
Datum:        25-05-2021
Auteur:        Joshua Pex
Beeld:          Flash90
Website:      israeltoday.nl


 

 

EN / NL/ עב