Inleiding op Parashat Pinechas Lezen: Num. 25:10-29:40, Jer.1:1- 2:3 of 1 Kon.18:46-19:21. Denkt u wel eens na over een erfenis? Soms wordt je er onverwachts bij bepaald door het plotselinge…
In Deut 23:4-5 staat de geschiedenis waar deze parashat over gaat kort samengevat: De Moabieten zijn u op de weg niet tegengekomen met brood en met water, als gij uit…
EN / NL