De vakantieperiode kan een periode van studie zijn, daarbij kwam ik o.a. het volgende tegen. De strekking van de tekst uit Deuteronomium 28 loopt parallel aan die van Leviticus 26. …
Eikev – geeft een oorzakelijk verband aan. Als je aan een bepaalde voorwaarde voldoet, zoals hier het voldoen aan Zijn inzettingen, dan is het gevolg dat de zegeningen van het…
Inleiding op Parashat Pinechas Lezen: Num. 25:10-29:40, Jer.1:1- 2:3 of 1 Kon.18:46-19:21. Denkt u wel eens na over een erfenis? Soms wordt je er onverwachts bij bepaald door het plotselinge…
In Deut 23:4-5 staat de geschiedenis waar deze parashat over gaat kort samengevat: De Moabieten zijn u op de weg niet tegengekomen met brood en met water, als gij uit…
EN / NL