Inleiding op parashat Acharei Mot, Lev.16:1-18:30 en Kedoshim – geheiligden, Lev. 19:1-20:27, en de haftarot Ez.20: 2-20, 22:1-16 en Amos 9: 7-15 naast  2 Corinthe 4 en 5. Slechts op…
Exod. 13:17-17:16 Farao zond hen weg. Twee liederen vragen de aandacht. Het lied aan de zee, naar Exod.15:1-18 waarop de profetes Miriam de tamboerijn pakte en in beurtzang, het refrein…
We lezen: Tora: Gen. 47:28-50:26 Haftara: 1 Kon. 2:1-12 Apostolische Geschriften: Johannes 17. Betekenis Vayechi – en hij leefde. Jakobs ziel en geest leefde op. De woorden die hij hoorde van Jozef deden…
Vandaag lezen we parashat VaJera, en de Heere verscheen aan Abraham bij de terebinten van Mamre, dat is Hebron, Gen.18:1-22:24, de Haftarah lezing is uit 2 Kon. 4: 1-37 Uit…
De vakantieperiode kan een periode van studie zijn, daarbij kwam ik o.a. het volgende tegen. De strekking van de tekst uit Deuteronomium 28 loopt parallel aan die van Leviticus 26. …
Eikev – geeft een oorzakelijk verband aan. Als je aan een bepaalde voorwaarde voldoet, zoals hier het voldoen aan Zijn inzettingen, dan is het gevolg dat de zegeningen van het…
EN / NL