Met de hand op de troon van de Heere In Exodus 30:11 spreekt de HERE tot Mozes: “Ki Tissa” Wanneer gij opneemt het getal der Israëlieten bij de telling-pakkad. De profeet Hosea getuigt in 9:7 De…
EN / NL