Parashat Nitsaviem We lezen mee met de synagoge: Deuteronomium 29:9-30:20; Jesaja 61:10-63:9; Romeinen 10:1-13 We naderen alweer het einde van het boek Devariem (= Woorden!) en daarmee ook het einde…
De vakantieperiode kan een periode van studie zijn, daarbij kwam ik o.a. het volgende tegen. De strekking van de tekst uit Deuteronomium 28 loopt parallel aan die van Leviticus 26. …
Het bijbelgedeelte van deze week gaat in z’n geheel over het recht. De Eeuwige benadrukt dat Israël steeds weer het recht moet najagen. Of zoals Yeshua later zei: ‘Zoek eerst…
Eikev – geeft een oorzakelijk verband aan. Als je aan een bepaalde voorwaarde voldoet, zoals hier het voldoen aan Zijn inzettingen, dan is het gevolg dat de zegeningen van het…
We lezen mee met Israel: Devariem 1:1-3:22 – Jesaja 1:1-27 – Handelingen 7:51-8:4 (Shabbat Chazon) In het boek Deuteronomium neemt Mozes afscheid van het volk. Maar voordat hij dat doet,…
Inleiding op Parashat Pinechas Lezen: Num. 25:10-29:40, Jer.1:1- 2:3 of 1 Kon.18:46-19:21. Denkt u wel eens na over een erfenis? Soms wordt je er onverwachts bij bepaald door het plotselinge…
EN / NL