Het bijbelgedeelte van deze week gaat in z’n geheel over het recht. De Eeuwige benadrukt dat Israël steeds weer het recht moet najagen. Of zoals Yeshua later zei: ‘Zoek eerst…
Eikev – geeft een oorzakelijk verband aan. Als je aan een bepaalde voorwaarde voldoet, zoals hier het voldoen aan Zijn inzettingen, dan is het gevolg dat de zegeningen van het…
We lezen mee met Israel: Devariem 1:1-3:22 – Jesaja 1:1-27 – Handelingen 7:51-8:4 (Shabbat Chazon) In het boek Deuteronomium neemt Mozes afscheid van het volk. Maar voordat hij dat doet,…
Inleiding op Parashat Pinechas Lezen: Num. 25:10-29:40, Jer.1:1- 2:3 of 1 Kon.18:46-19:21. Denkt u wel eens na over een erfenis? Soms wordt je er onverwachts bij bepaald door het plotselinge…
In Deut 23:4-5 staat de geschiedenis waar deze parashat over gaat kort samengevat: De Moabieten zijn u op de weg niet tegengekomen met brood en met water, als gij uit…
EN / NL