TAAL

nlendeiwrues

Presentators

Sybe en zijn vrouw Joke, van huis uit gereformeerd (nu PKN), kwamen beiden eind jaren zeventig tot persoonlijk geloof tijdens de Jezusbeweging. Hun huwelijksreis naar Israël was het beginpunt van een zoektocht. Ze verdiepten zich met de jaren in de relatie christendom-jodendom; Sybe volgde lessen Bijbels hebreeuws (stiching Judaïca) en werd docent van de kesjercursus (stichting Shoresh). Daarnaast is Sybe een van de presentatoren van het programma ‘Leerhuis’ op Radio Israël en spreekt hij met een zekere regelmaat in diverse geloofsgemeenschappen. Sybe en Joke gaan regelmatig voor in zang en muziek, geven cursussen over de Bijbelse feesten en verzorgen twee keer per maand een leerhuis op zaterdag (zie: messiaansehuisgroep.nl). Ze hebben vier volwassen kinderen en een kleinkind.

Vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 10.00 uur en 19.00 uur, en zondag 19.00 uur).


In het Leerhuis wordt wekelijks een deel ('parasja') van de Torah (de vijf boeken van Mozes) uitgelegd. Daarbij worden ook aanvullende lezingen uit de profeten (Haftara) betrokken, en de gedeelten uit het Nieuwe Testament (B’rit Chadasja) die door messiaanse leiders worden aanbevolen. En daarbij neemt de presentator 'eigen' verbindende Bijbelteksten op.

In deze studies wordt de eenjarige cyclus van Toralezingen gevolgd, zoals die door de meeste messiasbelijdende gemeenten wordt gelezen. Om verwarring te voorkomen, wordt het rooster gevolgd zoals dat in de diaspora (buiten Israël) wordt gehanteerd (die wijkt soms af van de lezingen in Israël).

Het programma wordt afwisselend gepresenteerd door Sybe de Vos, Anco van Moolenbroek, Kees Duijzer en Robert Berns.

(info: Sybe de Vos)

Download hier het parasjarooster (loopt van 15 juni - er staat per abuis 6 okt. 2018 -  t/m 19 oktober 2019).
Voor de aanvullende gedeelten uit de Profeten (Haftarah) en het Nieuwe Verbond/Testament, zie dit rooster
(loopt t/m 22 oktober 2019, Engelstalig, twee pagina's, van www.flamefoundation.org).

 

Ga naar boven