TAAL

nlendeiwrues

Presentators

Kees Duijzer werd in 1951 geboren te Goudriaan en groeide op in een traditioneel Nederlands Hervormd gezin. In 1978 trouwde hij met Ina. In 1983 kwam Kees tot levend geloof in Jezus waarna Ina en hij lid werden van de Pinkstergemeente Immanuel in Haarlem. Kees werd kringleider en later oudste in deze gemeente. In 1995 verhuisde het gezin Duijzer naar Hoofddorp en twee jaar later werd om praktische redenen de overstap gemaakt naar de baptistengemeente de Meerkerk te Hoofddorp. Kees heeft van 1973 tot en met zijn pensionering in 2014 bij de politie gewerkt, onder meer als motorsurveillant, docent rij- en surveillancetechniek en analist zware verkeersongevallen.

Sinds 2010 is Kees zich meer en meer gaan interesseren voor het land en het volk Israël. Kees vindt veel inspiratie in de profetieën die gaan over de rol van Israël in de eindtijd en de terugkeer van G’ds volk naar het Beloofde Land, in samenhang met alle gebeurtenissen die zich nu in het Midden-Oosten rond Israël afspelen. Kees heeft enkele theologische studies gevolgd bij het International Correspondence Institute en in 2015 een driejarige studie Hebreeuws afgesloten.

Momenteel is Kees in de Meerkerk dienstbaar als kringleider van een Bijbelstudiekring. In de zomermaanden wonen Kees en Ina in Frankrijk. Daar zijn ze betrokken bij een evangelische gemeente, alwaar Kees enkele malen per jaar optreedt als spreker. Verder is Kees beschikbaar als spreker voor Bijbelstudiegroepen en huiskringen, o.m. over de onderwerpen: Israël in de eindtijd, Israël en het profetisch woord, Israël nog steeds G’ds volk, etc.

Vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 10.00 uur en 19.00 uur, en zondag 19.00 uur).


In het Leerhuis wordt wekelijks een deel ('parasja') van de Torah (de vijf boeken van Mozes) uitgelegd. Daarbij worden ook aanvullende lezingen uit de profeten (Haftara) betrokken, en de gedeelten uit het Nieuwe Testament (B’rit Chadasja) die door messiaanse leiders worden aanbevolen. En daarbij neemt de presentator 'eigen' verbindende Bijbelteksten op.

In deze studies wordt de eenjarige cyclus van Toralezingen gevolgd, zoals die door de meeste messiasbelijdende gemeenten wordt gelezen. Om verwarring te voorkomen, wordt het rooster gevolgd zoals dat in de diaspora (buiten Israël) wordt gehanteerd (die wijkt soms af van de lezingen in Israël).

Het programma wordt afwisselend gepresenteerd door Sybe de Vos, Anco van Moolenbroek, Kees Duijzer en Robert Berns.

(info: Sybe de Vos)

Download hier het parasjarooster (loopt van 15 juni - er staat per abuis 6 okt. 2018 -  t/m 19 oktober 2019).
Voor de aanvullende gedeelten uit de Profeten (Haftarah) en het Nieuwe Verbond/Testament, zie dit rooster
(loopt t/m 22 oktober 2019, Engelstalig, twee pagina's, van www.flamefoundation.org).

 

Ga naar boven