TAAL

nlendeiwrues

Presentators

In 1971 kwam Robert tot levend geloof tijdens zijn studie scheikunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Daarna was hij parttime werkzaam als rijksambtenaar in het veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen. In 1977 trouwde hij met Maja en nu dienen ze samen de God van Israël.

"Alleen een gehoorzame dienst aan Hem verenigt de gelovigen onder de volken en Israël in de onderlinge ontmoeting binnen en buiten de kerk. Het verstaan van de tijden van de Koning wint met het naderen van Zijn komst aan belang. Om die reden geef ik parttime studies en cursussen over de gemeenschappelijke joods-christelijke wortels en de eenheid tussen Israël en Juda, naast de profetische betekenis van de Bijbelse feesttijden. Op het gedenken en houden van de tijden van de Eeuwige rust Zijn zegen."

Robert is betrokken bij de Stichting Moadim en bestuurslid van het Huis van Gebed ELIM in Rotterdam. Daar wordt o.a. op de 1e en 3e sabbat van de maand voor de Joodse gemeenschap gebeden. Ook vieren ze er regelmatig de hoogtijdagen, waar mogelijk naar het voorbeeld van Yeshua.

Vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 10.00 uur en 19.00 uur, en zondag 19.00 uur).


In het Leerhuis wordt wekelijks een deel ('parasja') van de Torah (de vijf boeken van Mozes) uitgelegd. Daarbij worden ook aanvullende lezingen uit de profeten (Haftara) betrokken, en de gedeelten uit het Nieuwe Testament (B’rit Chadasja) die door messiaanse leiders worden aanbevolen. En daarbij neemt de presentator 'eigen' verbindende Bijbelteksten op.

In deze studies wordt de eenjarige cyclus van Toralezingen gevolgd, zoals die door de meeste messiasbelijdende gemeenten wordt gelezen. Om verwarring te voorkomen, wordt het rooster gevolgd zoals dat in de diaspora (buiten Israël) wordt gehanteerd (die wijkt soms af van de lezingen in Israël).

Het programma wordt afwisselend gepresenteerd door Sybe de Vos, Anco van Moolenbroek, Kees Duijzer en Robert Berns.

(info: Sybe de Vos)

Download hier het parasjarooster (loopt van 15 juni - er staat per abuis 6 okt. 2018 -  t/m 19 oktober 2019).
Voor de aanvullende gedeelten uit de Profeten (Haftarah) en het Nieuwe Verbond/Testament, zie dit rooster
(loopt t/m 22 oktober 2019, Engelstalig, twee pagina's, van www.flamefoundation.org).

 

Ga naar boven