TAAL

nlendeiwrues

Presentators

“Twintig jaar geleden ben ik geroepen om in dienst van God te komen (Romeinen 6:22) om het eeuwige evangelie (Openbaringen 14:6) met overtuiging te verkondigen (Titus 3:8). Aanvankelijk werkte ik in zaken en was politiek actief, en als associate regioleider en trainer bij Agapè Nederland. Ook was ik actief in interkerkelijke activiteiten op het gebied van evangelisatie, pastoraat en gemeenteopbouw.
 
Tijdens mijn studie Theologie koos ik voor een specialisatie in historische theologie, dogmatiek en filosofie. Heb speciale interesse in: Israël, Zionisme, Patristiek (Vroege Kerk, 90-250 AD), Vrije Wil en Determinisme, Messianisme, Theologische Antropologie en Filosofie.
 
Sinds mei 2011 ben ik werkzaam als parttime directeur van stichting Comité Gemeentehulp Israël. In die hoedanigheid ben ik betrokken bij Messiaanse gemeenten in Israël en coach gemeenteleiders in Nederland op het gebied van Israël en de gemeente. Ben als Bijbelleraar en gemeenteleider in Messiaanse gemeenten in Nederland actief en als predikant verbonden met de Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) in Nederland. Ik preek regelmatig en geef geregeld Bijbelstudies. Verder presenteer ik eens in de maand een Parasha (Torahgedeelte) op Radioisrael.nl en ben als co-presentator te zien op Family7 TV in het programma De Messias van Israël. Zo mag ik het Woord van God verkondigen en uitleggen voor de praktijk van alledag.
 
Mijn lijfspreuk is: Nader tot God, en Hij zal tot u naderen (Jakobus 4:8a). Hobby's: lezen, stoel- en meubeldesign, tennis."

Sieb woont in Huizen en is echtgenoot van Margriet en vader van 3 zonen en 3 dochters.

Dinsdag 10:00 uur.
Live gebed met Wiert Douglas. Bent u een bidder? Dan is dit programma een goed moment om mee te bidden. Elke dinsdag om 10.00 uur en 's avonds om 21.00 uur herhaling. Ook herhaling op woensdag 02.00 uur, donderdag 20.00 uur en zaterdag 09.00 uur.

Dit programma is gestopt na de herhaling van zaterdag 3 september 2016.

Vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 10.00 uur en 19.00 uur, en zondag 19.00 uur).


In het Leerhuis wordt wekelijks een deel ('parasja') van de Torah (de vijf boeken van Mozes) uitgelegd. Daarbij worden ook aanvullende lezingen uit de profeten (Haftara) betrokken, en de gedeelten uit het Nieuwe Testament (B’rit Chadasja) die door messiaanse leiders worden aanbevolen. En daarbij neemt de presentator 'eigen' verbindende Bijbelteksten op.

In deze studies wordt de eenjarige cyclus van Toralezingen gevolgd, zoals die door de meeste messiasbelijdende gemeenten wordt gelezen. Om verwarring te voorkomen, wordt het rooster gevolgd zoals dat in de diaspora (buiten Israël) wordt gehanteerd (die wijkt soms af van de lezingen in Israël).

Het programma wordt afwisselend gepresenteerd door Sybe de Vos, Anco van Moolenbroek, Kees Duijzer en Robert Berns.

(info: Sybe de Vos)

Download hier het parasjarooster (loopt van 15 juni - er staat per abuis 6 okt. 2018 -  t/m 19 oktober 2019).
Voor de aanvullende gedeelten uit de Profeten (Haftarah) en het Nieuwe Verbond/Testament, zie dit rooster
(loopt t/m 22 oktober 2019, Engelstalig, twee pagina's, van www.flamefoundation.org).

 

Ga naar boven