TAAL

nlendeiwrues

Nieuwste uitzendingen

Datum:
Serie:
Duur:
38:15
Hits:
554
Toelichting:

Parahat Bechukotai naar Leviticus 26:3-27:34, de haftarah uit Jer.16:10-17:17 en het gedeelte uit het nieuwe verbond is Hebr. 8: 6-13.
Wie Mij liefheeft onderhoudt Mijn geboden zegt Jeshoea, Heer van de Shabbat. Al Zijn geboden, Zijn torah schrijft Hij door Zijn Geest in onze harten en in onze gedachten, Hebr.8: 6-13. Wanneer we door de Geest wandelen dan onderhouden we het eeuwige verbond en doen we gehoorzaam al wat Hij ook vandaag nog gebied, naar al Zijn inzettingen, “chukotai”.
De Koning der koningen heeft Zijn tijden vastgesteld, de wekelijkse, de maandelijkse en de jaarlijkse sabbatsdagen, en zevenjaarlijkse sabbatsjaren en de 50ste het jubeljaar. De Vader heeft er behagen in wanneer we naar die inzettingen, de voorschriften, die onlosmakelijk verbonden zijn aan het eeuwige, het tweede verbond wandelen. Dan zegent Hij Zijn volk.
Dan leren we al Zijn sabbatten meer en meer in profetisch perspectief te zien. De studies van Joseph Dumond zijn voor mij daarin baanbrekend. Shabbat Shalom , Robert Berns

Speler heeft JavaScript nodig
Ga naar boven