TAAL

nlendeiwrues

Nieuwsbronnen

Betrouwbare nieuwsbronnen lezen over gebeurtenissen in en rond Israël?
Klik op een logo:

ArutzSheva i24News

Jerusalem Post Israel Defense Forces

Israel Today

Breaking Israel News

 Kotel (Klaagmuur) LIVE:

Kotel Live WestWall HeritageFoundation

Untitled design 2019 05 31T072246.061

Parahat Bechukotai

Thora: Leviticus 26:3-27:34 | Haftarah: Jer.16:10-17:17  NV: Hebr. 8: 6-13.

 

Wie Mij liefheeft onderhoudt Mijn geboden zegt Jeshoea, Heer van de Shabbat.

Al Zijn geboden, Zijn torah schrijft Hij door Zijn Geest in onze harten en in onze gedachten, Hebr.8: 6-13.

Wanneer we door de Geest wandelen dan onderhouden we het eeuwige verbond en doen we gehoorzaam al wat Hij ook vandaag nog gebied, naar al Zijn inzettingen, “chukotai”.

De Koning der koningen heeft Zijn tijden vastgesteld, de wekelijkse, de maandelijkse en de jaarlijkse sabbatsdagen, en zevenjaarlijkse sabbatsjaren en de 50
ste het jubeljaar. De Vader heeft er behagen in  wanneer we naar die inzettingen, de voorschriften, die onlosmakelijk verbonden zijn aan het eeuwige, het tweede verbond wandelen.

Dan zegent Hij Zijn volk.

Dan leren we al Zijn sabbatten meer en meer in profetisch perspectief te zien. De studies van Joseph Dumond zijn voor mij daarin baanbrekend.  

Shabbat Shalom

Presentator: Robert Berns
-------

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 10.00 uur en 19.00 uur, en zondag 19.00 uur).

Untitled design 2019 05 31T070305.392

 

G’ds beloften aan Israel

Luister naar Mij, huis van Jakob,
en heel het overblijfsel van het huis van Israël,
u, die door Mij gedragen bent vanaf de moederschoot,
gedragen vanaf de baarmoeder.

Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn
ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen;
Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen,
Ík zal dragen en redden.

Jesaja 46 vers 3 - 4

--------------------------------

Untitled design 2019 05 29T143245.208

 

Officieel onderzoek naar antisemitisme binnen de Britse socialistische Labour partij van Corbyn

 

De Britse waakhond voor gelijkheid zei dinsdag dat het een formeel onderzoek startte om te bepalen of de Britse socialistische Labour partij geleid door kandidaat-premier Jeremy Corbyn, mensen heeft gediscrimineerd, lastig gevallen of tot slachtoffer maakte, enkel en alleen omdat ze Joods zijn.

Labour, de grootste oppositiepartij in Groot-Brittannië, heeft beloofd volledig aan het onderzoek mee te werken, voegde het toe. De Commissie voor Gelijkheid en Mensenrechten zei in een verklaring: ‘We hebben contact opgenomen met Labour nadat we een aantal klachten hadden ontvangen over aantijgingen van antisemitisme in de partij. We hebben het antwoord dat we van de partij kregen zorgvuldig overwogen en hebben nu een formeel onderzoek geopend … om de zaak verder te onderzoeken.’

Dawn Butler, een parlementslid van Labour en schaduwminister voor Vrouw en Gelijkheid, zei: ‘Ik denk dat het een teleurstellend moment is. Ik bedoel dat ik me een beetje schaam in het feit dat we zelfs racisten in onze partij hebben. Maar we zijn een partij van meer dan een miljoen mensen en racisme neemt wereldwijd toe, en sommige daarvan zitten in onze partij en we moeten het uitsluiten. Het is echt belangrijk dat de Labourpartij vertrouwen opbouwt in de Joodse gemeenschap en ik denk dat dit onderzoek ons ​​zal helpen om dat te doen.’

Labour wordt ervan beschuldigd dat de partij vijandig staat tegenover Joden sinds de partij wordt geleid door Jeremy Corbyn, die reedslange tijd een fervente aanhanger is van de boycot-Israël BDS-beweging. Daarnaast schurkt hij overal aan tegen Hamas en Hezbollah waar de gelegenheid zich maar voordoet zoals bv. in 2012 toen Corbyn een conferentie bijwoonde van Hamas-terroristen in Doha,Qatar.

Zijn aanhangers beschuldigen thans hun politieke tegenstanders en rechtse media van een onjuiste voorstelling van Corbyn’s opvattingen. In februari verlieten zeven Britse parlementsleden de Britse socialitische partij, precies omwille van het acute antisemitisme-probleem binnen de partij.

Antisemitisme, Israëlhaat, ontkenning bestaansrecht Israël, Holocaustontkenning, anti-Israël bias, pro-Palestinisme, anti-Zionisme, negationisme, Jodenhaat tout court – in willekeurige volgorde – worden allemaal getapt uit hetzelfde Middeleeuwse vat dat overkookt met een rottende stinkend geel-groene smurrie. Zum kotzen!

Bronnen:
♦ naar een artikel “UK watchdog opens anti-Semitism probe into Labour Party” van 29 mei 2019 op d esite van Israel Hayom

♦ brabosh.com

 

****************************

 

Untitled design 2019 05 29T090956.021

 

G’ds beloften aan Israel

Verzamel u, kom,
treed tezamen naar voren,
u die bent ontkomen aan de heidenvolken.
Zij weten niets,
zij die hun houten beelden ronddragen,
of een god aanbidden
die niet verlossen kan.

Maak bekend en breng naar voren,
ja, beraadslaag samen:
Wie heeft dit van oudsher doen horen?
Wie heeft dat van toen af bekendgemaakt?
Ben Ik het niet, de HEERE?
Buiten Mij is er geen andere God,
een rechtvaardig God, een Heiland;
er is niemand behalve Ik.

Wend u tot Mij, word behouden,
alle einden der aarde,
want Ik ben God en niemand anders.

Ik heb gezworen bij Mijzelf
– uit Mijn mond is in gerechtigheid
een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren –
dat voor Mij elke knie zich zal buigen,
elke tong bij Mij zal zweren.

Voorzeker, in de HEERE – zal men van Mij zeggen –
zijn rechtvaardige daden en kracht,
tot Hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden,
allen die tegen Hem in woede ontstoken zijn.

Echter in de HEERE zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen
heel het nageslacht van Israël.

Jesaja 45 vers 20 - 25

--------------------------------

Ga naar boven